Online service manager

Skapa bästa kundresorna online

Om rollen:

Rollen som Online Service Manager innebär att du är ansvarig för vår service online och för att skapa de bästa kundresorna på vår hemsida. I det ingår att säkerställa de funktionaliteter som kunderna efterfrågar finns och att vi uppfyller de krav på servicenivåer som vi vill leverera, dvs. "Kundservice i världsklass". 

Vi som jobbar är...

Du behöver ha ett starkt kundfokus och erfarenhet av kundservice snarare än en viss utbildning. Erfarenhet av projektledning och kravställning är ett måste. Eftergymnasial utbildning är att föredra.

Möjligheterna är...

I denna roll får du möjlighet att samarbeta med många olika enheter. Du får också djup kunskap inom våra kundresor och hur de hänger ihop mellan de olika kanalerna. Du får också vara med att utveckla nya lösningar online för våra kunder.

Profilen vi söker är...

Du behöver tycka om att sätta dig in i våra kunders situationer och utgå från dem. Att kunna konkretisera dina idéer och formulera dem i en kravställning är något du måste behärska. Du ska tycka om att samarbeta och förstå helheter och hur saker och ting hänger ihop. Att vara en digital person som gillar online är också en självklarhet.