Skada vid tandvård

Fylls i av patienten eller behandlande tandläkare.

Anmäl skada