Krisjour för dig med krisförsäkring

När man har varit med om händelser som rån, hot, våld, dödsfall , en svår olycka eller sjukdom är det vanligt att man behöver hjälp att hantera situationen. Ring till Ifs krisjour för att få hjälp att hitta lämplig behandling hos en legitimerad psykolog.

Kontakta Ifs krisjour

TELEFON: 08-505 140 87