Anticimex Trygghetspaket

Trygghetsförsäkring för flerfamiljshus

Trygghet för boende och ägare

Nu kan vi erbjuda våra fastighetskunder möjligheten att köpa till ett trygghetspaket för flerfamiljshus, en tjänst som vi förmedlar mellan dig som kund och Anticimex Försäkringar AB. När du har trygghetspaketet får du även rabatt på fastighetsförsäkringen.

Det här ingår i trygghetsförsäkringen:

  • Besiktning vart tredje år
  • Självriskersättning för bostadsrättstillägget med upp till 6000 kr vid läckageskador eller skada på vitvaror
  • Försäkringen ersätter skada pga. hussvamp upp till 2.1 miljon kr.

Att vara fastighetsägare

  • Av alla lägenheter som besiktigas har 4% redan pågående läckageskador och sammanlagt 88% av alla lägenheter är i riskzonen.
  • 80% av alla problem med inomhusmiljö är ett resultat av fukt- och vattenproblem (Källa: Anticimex).

Läs mer om våra fastighetsförsäkringar