Hur försäkras en bostadsrätt som ägs av ett företag?

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
 • BRF-tillägg för alla BRF:er!

  Numera kan du försäkra din bostadsrätt oavsett om den finns i ett bostadshus eller en industrilokal.

 • Bred omfattning

  Försäkra ditt innehåll och välj till ett bostadsrättstillägg enkelt genom vår försäkringslösning.

 • Egen skadereglering

  Trygg och snabb skadehantering med erfaren personal.

Detta ska du tänka på när du försäkrar en bostadsrätt

Om du är företagare och äger en bostadsrätt bör du tänka på att försäkra innehållet i bostaden, men också teckna ett individuellt bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget täcker sådant som du som bostadsrättsägare enligt lag och stadgar har ansvar för, och innehållsförsäkringen täcker de "lösa sakerna" i din bostadsrätt. Som företagare är det också bra att teckna en ansvarsförsäkring.

 • Innehållsförsäkring

  Innehållsförsäkringen ersätter skador på innehållet i din bostad, till exempel om en vattenläcka förstör möbler och prylar, exempelvis din soffa och tv.

 • Bostadsrättstillägg

  Du behöver ett tillägg eftersom bostadsrättshavaren har ett ansvar som omfattar mer än bara bostadens innehåll. Bostadsrättstillägget ersätter exempelvis skador på rummens golv, väggar och tak.

 • Ansvarsförsäkring

  Om någon kräver ditt företag på skadestånd utreder vi bl.a. om företaget är skadeståndsskyldigt samt betalar ut ett eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar flera moment som verksamhetsansvar, skada på hyrd lokal, lånad egendom m.m.