Reklam, PR och marknadsföring

Få offert på företagsförsäkring - anpassad till ditt unika företag.

Företagsförsäkring anpassad för reklambyrå, pr-byrå och företag som arbetar med marknadsföring.

Företagsförsäkringen anpassas till just ditt unika företag, oavsett om det är en liten eller stor byrå. Paketlösningen innehåller bl.a. egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring och rättsskydd.


 • Uppfyller branschkraven

  Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring baserat på ditt behov.

 • Flexibel

  Välj själv försäkringsbelopp och självrisk.

 • Toppbetyg på skadehantering

  Våra kunder ger oss 9 av 10 i betyg på hur enkelt vi hanterar er skador.

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om t.ex. datorn går sönder och allt du jobbat på raderas?

Inbrott, brand, vattenläckor och andra olyckor 
Skydda dina saker som exempelvis produkter, material, inventarier och annan utrustning. Allt från din dator till möblerna på kontoret.

Förlorad vinst pga. att något går sönder
Om din verksamhet pausas pga. att något går sönder är sannolikheten stor att du tappar inkomst. Med vår avbrottsförsäkring får du ersättning vid utebliven vinst.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav om du skulle bli stämd.

Skadeståndskrav
T.ex. om projektet du jobbar med går åt skogen och du blir stämd av kunden.

Tvister
Vi hjälper dig med förhandling och ersättning om du hamnar i en rättslig tvist.

Dataintrång
Om någon hackar din dator riskerar du att känslig information om din kund sprids eller något du jobbat på länge raderas. 

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Tilläggsförsäkringar

Personalförsäkringar

Företag är beroende av sina ägare och anställda. Det är viktigt att se till att alla inom företaget har ett tillräckligt täckande försäkringsskydd både på hemmaplan och vid t.ex. tjänsteresa. Vi har försäkringar för t.ex.:

 • olycksfall
 • resor i tjänsten
 • avbrott på grund av sjukdom eller olycksfall
 • sjukvårdsförsäkring som ger snabbare tillgång till vård

Bilar

Många är beroende av bilen. Vår bilförsäkring skräddarsys för att passa ditt företag, oavsett om du är enmansföretagare eller har ett större företag med flera fordon.