Reklam, PR och marknadsföring

Få offert på företagsförsäkring - anpassad till ditt unika företag.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Företagsförsäkring anpassad för reklambyrå, pr-byrå och företag som arbetar med marknadsföring.

  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

  • Anpassat till ditt företag

    Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.


Företagsförsäkringen anpassas till just ditt unika företag, oavsett om det är en liten eller stor byrå. Paketlösningen innehåller bl.a. egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring och rättsskydd.

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om din dator skadas och det du arbetar med går förlorat?

Försäkra dina saker
Skydda dina saker såsom datorer, telefoner och lagrad datainformation. Om en skada inträffar, till exempel om din dator stjäls, hjälper vi dig att komma igång igen. Dessutom erbjuder vi en tilläggsförsäkring för din portabla utrustning, så att den är skyddad var du än är.

Vad händer med verksamheten när du drabbats av en skada?
Om din verksamhet påverkas av att datorn blir stulen eller lokalen brinner ned är sannolikheten stor att du drabbas av en ekonomisk förlust. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska denna. Du kan dessutom teckna försäkring för extrakostnader som kan uppstå om en skada inträffar, exempelvis för att hyra ersättningslokal eller kostnader för annonsering.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav om du skulle bli stämd.

Skadeståndskrav
T.ex. om projektet du jobbar med går åt skogen och du blir stämd av kunden.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Kom ihåg att säkerhetskopiera din data

Viktigt för dig som driver en reklam, PR- eller marknadsföringsbyrå är att dagligen genomföra backup av lagrad datainformation och förvara denna separat från originalet. Om ni har programvaror och installerade program ska originalexemplar av dessa förvaras i skild byggnad. Har ni istället licensbevis eller licensetikettnummer på en programvara är det tillräckligt att originalexemplaret och licensbeviset eller licensetikettnumret förvaras i åtskilda byggnader.