Reklam, PR och marknadsföring

Få offert på företagsförsäkring - anpassad till ditt unika företag.

Företagsförsäkring anpassad för reklambyrå, pr-byrå och företag som arbetar med marknadsföring.

Företagsförsäkringen anpassas till just ditt unika företag, oavsett om det är en liten eller stor byrå. Paketlösningen innehåller bl.a. egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring och rättsskydd.


 • Anpassad försäkring

  Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring baserat på ditt behov.

 • Flexibel

  Välj själv försäkringsbelopp och självrisk.

 • Toppbetyg på skadehantering

  Våra kunder ger oss 9 av 10 i betyg på hur enkelt vi hanterar er skador.

Det här innehåller försäkringen

Egendomsförsäkring

Försäkringen omfattar all egendom som du har i dina lokaler – t.ex. varor, inventarier och maskiner. Försäkringen kan också omfatta föremål som du har hyrt eller lånat och för egendom som tillfälligt förvaras hos anställda eller på någon annan plats i Norden. 

Du bestämmer själv försäkringsbelopp för dina inventarier, maskiner och varor, men för att du ska få ut rätt ersättning vid en skada är det viktigt att beloppet inte är för lågt. Tänk på att det är lätt att underskatta kostnaden för inköp av helt nya maskiner och inventarier. 

Försäkringen gäller också för datainformation, ritningar, arkivalier, dina kunders och anställdas egendom, pengar, värdehandlingar, glas och skyltar.

Avbrottsförsäkring

Den ekonomiska förlusten vid ett avbrott kan många gånger bli väsentligt större än själva egendomsskadan. Den kan bli så kännbar att den äventyrar företagets fortsatta verksamhet.

Ansvarsförsäkring

Om någon kräver ditt företag på skadestånd för person- eller sakskador som omfattas av försäkringen åtar vi oss att:

 • utreda om ditt företag är skadeståndsskyldigt
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra ditt företags talan vid rättegångar eller skiljemannaförfarande
 • betala rättegångs- eller skiljemannakostnaderna
 • betala eventuellt skadestånd.

Professionsansvarsförsäkring

Professionsansvarsförsäkring omfattar skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet (vilken den allmänna ansvarsförsäkringen inte gör). Din yrkesgrupp är särskilt utsätta för denna speciella risk.

Ofta är det fråga om komplicerade situationer både tekniskt och juridiskt, som kan vara svåra att hantera för företaget själv, särskilt när man har en motpart som dessutom är en viktig affärsrelation. Då är det oftast bra att överlåta diskussionen om skadeståndskravet till försäkringsbolaget, så att företaget självt kan fokusera på sitt arbete och affärsrelationen.

Försäkringen omfattar skadeståndskrav som beror på felaktiga råd, beräkningar eller anvisningar och innebär att vi åtar oss att:

 • Utreda om företaget är skadeståndsskyldigt
 • Förhandla med den som kräver skadestånd
 • Föra företagets talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande samt betala rättegångs- eller skiljemannakostnaderna
 • Betala eventuellt skadestånd.

Krisskydd

Försäkringen betalar kostnader vid bl.a. behandlingshjälp hos psykolog efter inbrott, rån, hot eller överfall, brand, explosion och olycksfall.

Rättsskyddsförsäkring

Hamnar du i tvist med ett annat nordiskt företag betalar vi en del av dina ombuds- och rättegångskostnader.

Utökad ansvarsförsäkring

Alla företag bör ha en ansvarsförsäkring som är anpassad efter verksamheten. En allmän ansvarsförsäkring kan räcka. I många fall behöver man lägga till en försäkring som är anpassad för den egna verksamheten, t.ex. ren förmögenhetsskada.

Ren förmögenhetsskada omfattar skadestånd som beror på företagets fel eller försummelse. En ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada, som inte har något samband med en person- eller sakskada.

Databrottsförsäkring

Försäkringen ger dig tillgång till experthjälp som utreder vad som hänt samt återställer system och information som förstörts. Vi hjälper dig att så snabbt som möjligt komma igång med verksamheten vid avbrott och ersätter de kostnader som uppkommit. Kostnader som uppstår för bevakning av att inte dina kunders identitet eller kreditkortsuppgifter stjäls ersätter vi också.

Kostnader som ersätts:

 • Avbrottskostnader, dvs. intäktsförluster till följd av dataintrånget.
 • Utrednings- och återställandekostnader för ditt och din kunds IT-system.
 • Räddningskostnader, dvs. kostnader för att begränsa skadan i samband med dataintrånget.
 • Kostnader för att meddela kunder och andra berörda att ett dataintrång skett.
 • Kostnader för att bevaka att annans identitet eller kreditkortsuppgifter inte stjäls

Tilläggsförsäkringar

Personalförsäkringar

Företag är beroende av sina ägare och anställda. Det är viktigt att se till att alla inom företaget har ett tillräckligt täckande försäkringsskydd både på hemmaplan och vid t.ex. tjänsteresa. Vi har försäkringar för t.ex.:

 • olycksfall
 • resor i tjänsten
 • avbrott på grund av sjukdom eller olycksfall
 • sjukvårdsförsäkring som ger snabbare tillgång till vård

Bilar

Många är beroende av bilen. Vår bilförsäkring skräddarsys för att passa ditt företag, oavsett om du är enmansföretagare eller har ett större företag med flera fordon.