Produktionsbolag - Film, TV, Musik

Försäkring för alla typer av mediaproduktion.

Försäkring anpassad för produktionsbolag inom tv, film, reklam, mediaproduktion och andra produktioner.

Försäkring för produktionsbolag som arbetar med filmproduktion, såsom långfilm eller kortfilm, dokumentärfilm, tv-produktion eller t.ex. reklamfilm och musikvideo. Försäkringen kan även gälla för konserter och föreställningar. Med försäkringen slipper du extra kostnader om t.ex. film, utrustning eller en nyckelperson skadas.


 • Uppfyller branschkraven

  Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring baserat på ditt behov.

 • Flexibel

  Välj själv försäkringsbelopp och självrisk.

 • Toppbetyg på skadehantering

  Våra kunder ger oss 9 av 10 i betyg på hur enkelt vi hanterar er skador.

Försäkringsskydd för producenter

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker och utrustning

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om din utrustning blev stulen?

Inbrott, brand, vattenläckor och andra olyckor 
Skydda dina saker som exempelvis utrustning, material, inventarier och andra viktiga saker.

Förlorad vinst pga. att något går sönder
Om din verksamhet pausas pga. att något går sönder är sannolikheten stor att du tappar inkomst. Med vår avbrottsförsäkring får du ersättning vid utebliven vinst.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav om det skulle uppstå en tvist.

Skadeståndskrav
Om något skulle gå fel med projektet och en kund stämmer företaget.

Tvister
Vi hjälper dig med förhandling och ersättning om du hamnar i en rättslig tvist.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Ditt försäkringsskydd

Vi skräddarsyr försäkringen för produktioner efter dina specifika behov men den innehåller alltid grundläggande delar som:

 • merkostnad vid skada på film eller egendomsskada
 • olycksfallsförsäkring för alla berörda under inspelningen. 

Läs mer om försäkringen i vår broschyr (pdf).


Skadeexempel och ersättning

Naturfilm i Afrika – merkostnader vid skada på film

En naturfilm har spelats in i Afrika och allt har gått bra, men när fotografen har lämnat filmerna för framkallning förstörs de i filmlabbet. Eftersom flertalet av filmrullarna är förstörda, så filmen kan inte redigeras om. Eftersom det är djur som är aktörer, är det svårt att återskapa filmscenerna. 

Scenerna tas inte om, utan filmen läggs ned. I exemplet blev ersättningen för nedlagda och kontrakterade kostnader med avdrag för självrisk, 1.500.000 kronor.

Reklamfilm på Gotland – merkostnader vid skada på film

En reklamfilm spelas in på Gotland. Fotografen lämnar filmerna i en bil som stjäls och aldrig återfinns. De inspelade scenerna görs om, vilket innebär två dagars extra arbete. I exemplet blev ersättningen för återinspelningskostnaden, med avdrag för självrisk, 300.000 kronor.

Allrisk för rekvisita

I den stulna bilen finns också rekvisita för 15.000 kr. Här ersätter vi rekvisitan.

Huvudrollsinnehavaren blir sjuk – merkostnad vid arbetsoförmåga

Huvudrollsinnehavare i en långfilm får en halsinfektion och tappar rösten. Läkaren ordinerar vila av rösten i minst en vecka. Efter tre dagar är personen återställd och inspelningen kan fortsätta med de scener som fått vänta. Förskjutning av de återstående filmscenerna för filmteamet ersätts via försäkringen.

I exemplet blev ersättningen, med avdrag för självrisk, 200.000 kronor.

Rån – merkostnad vid egendomsskada

En reklamfilm spelas in på Mallorca. Filmteamet har packat bilen med all nödvändig utrustning och är på väg till inspelningsplatsen när de rånas på kamerautrustning och på delar av rekvisitan. 

För att kunna fortsätta inspelningen måste man hyra in ny kamera och rekvisita. Att få fram den nya utrustningen tar fyra dagar. Under tiden får produktionsbolaget en merkostnad för hyra av ny utrustning och extra dygn på hotell. 

Den totala merkostnaden för hela produktionen blev 145.000 kronor som ersätts med avdrag för självrisken.

Tips på andra bra försäkringar