Produktionsbolag - Film, TV, Musik

Försäkring för alla typer av mediaproduktion.

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...

Försäkring anpassad för produktionsbolag inom tv, film, reklam, mediaproduktion och andra produktioner.

Försäkring för produktionsbolag som arbetar med filmproduktion, såsom långfilm eller kortfilm, dokumentärfilm, tv-produktion eller t.ex. reklamfilm och musikvideo. Försäkringen kan även gälla för konserter och föreställningar. Med försäkringen slipper du extra kostnader om t.ex. film, utrustning eller en nyckelperson skadas.


  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

  • Anpassat till ditt företag

    Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

Försäkringsskydd för producenter

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker och utrustning

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om filmutrustningen stjäls under inspelning?

Inbrott, brand, vattenläckor och andra olyckor 
Skydda dina saker som exempelvis utrustning, material, inventarier och andra viktiga saker.

Förlorad vinst p.g.a. att något går sönder
Om din verksamhet pausas p.g.a. att något går sönder är sannolikheten stor att du tappar inkomst. Med vår avbrottsförsäkring får du ersättning vid utebliven vinst.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav om det skulle uppstå en tvist.

Skadeståndskrav
Om något skulle gå fel med projektet och en kund stämmer företaget.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Glöm inte säkerhetskopiera din data

Betydelsefullt för dig som driver ett produktionsbolag är att genomföra backup av lagrad datainformation och att förvara denna separat från originalet. Om ni dessutom har programvaror och installerade program kan det vara bra att förvara originalexemplaret separat från dessa.


Om försäkringarna

Produktionsförsäkring

Om en skada inträffar, till exempel en brand, vattenläcka, inbrott eller annan oförutsedd händelse är både din filmutrustning och rekvisita skyddad. Dessutom erbjuder vi försäkring för merkostnader som kan uppkomma om din filminspelning måste avbrytas, eller om din huvudskådespelare drabbas av sjukdom.

Se till att ditt produktionsbolag kan fortsätta sin verksamhet även om det oönskade inträffar!

Merkostnader vid skada på film

Om inspelningen måste avbrytas på grund av skada på film och ni har merkostnader till följd av det ersätter vi dessa (till exempel kostnader för att spela in filmen på nytt). Kan ni inte spela in filmen på nytt ersätter vi även nedlagda kostnader och sådana kostnader som ännu inte uppkommit, men som är ofrånkomliga.

Försäkring för rekvisita

Vi erbjuder också försäkring för de fall er rekvisita plötsligt eller oförutsett skadas, eller om den stjäls.

Merkostnader vid egendomsskada

Skulle utrustning som är nödvändig för er produktion plötsligt eller oförutsett skadas, eller skulle den stjälas – ersätter vi merkostnader som följer av detta. Det innefattar även skada på hyrd utrustning. Det kan till exempel röra sig om kamerautrustning som stjäls, och i så fall ersätter försäkringen kostnaden för att hyra ny utrustning.

Merkostnader vid arbetsoförmåga

Om en försäkrad person såsom er huvudskådespelare inte kan arbeta och ni har merkostnader på grund av detta ersätter vi dessa. Det kan exempelvis röra sig om kostnader för att skjuta på inspelningen tills skådespelaren är frisk igen. Om inspelningen inte kan fullföljas ersätter vi även kostnader för arbete som redan lagts ned, samt sådana kostnader som kommer uppkomma senare och inte är möjliga att undkomma – exempelvis kostnader för kontrakt som inte är möjliga att utträda.

Tips på andra bra försäkringar