Produktionsbolag - Film, TV, Musik

Försäkring anpassad för produktionsbolag inom tv, film, reklam, mediaproduktion och andra produktioner.

Försäkring för alla typer av mediaproduktion.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...
  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

  • Anpassat till ditt företag

    Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.


Försäkring för produktion- och filmbolag

Försäkring anpassad för produktionsbolag inom tv, film, reklam, mediaproduktion och andra produktioner.  Filmproduktion, såsom långfilm eller kortfilm, dokumentärfilm, tv-produktion eller t.ex. reklamfilm och musikvideo. Försäkringen kan även gälla för konserter och föreställningar. Med försäkringen slipper du extra kostnader om t.ex. film, utrustning eller en nyckelperson skadas.

Försäkringsskydd för producenter

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker och utrustning

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om filmutrustningen stjäls under inspelning?

Inbrott, brand, vattenläckor och andra olyckor 
Skydda dina saker som exempelvis utrustning, material, inventarier och andra viktiga saker.

Förlorad vinst p.g.a. att något går sönder
Om din verksamhet pausas p.g.a. att något går sönder är sannolikheten stor att du tappar inkomst. Med vår avbrottsförsäkring får du ersättning vid utebliven vinst.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav om det skulle uppstå en tvist.

Skadeståndskrav
Om något skulle gå fel med projektet och en kund stämmer företaget.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Glöm inte säkerhetskopiera din data

Betydelsefullt för dig som driver ett produktionsbolag är att genomföra backup av lagrad datainformation och att förvara denna separat från originalet. Om ni dessutom har programvaror och installerade program kan det vara bra att förvara originalexemplaret separat från dessa.

Tips på andra bra försäkringar