Juristförsäkring

Försäkring för advokat- och juristbyrå eller annan juridisk verksamhet där man inte är medlem i advokatsamfundet. Professionsansvarsförsäkring ingår. Valbara försäkringsbelopp och självrisker.

Få offert på försäkring för advokat och juristbyrå.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

  • Anpassat till ditt företag

    Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

Juristförsäkring anpassad för advokatbyrå och juristbyrå och andra företag med juridisk inriktning där en viktig del i försäkringen är professionsansvarsförsäkring. Försäkringen omfattar även skadeståndskrav för s.k. ren förmögenhetsskada som beror på felaktiga råd, beräkningar och anvisningar. Om du är advokat och medlem i advokatsamfundet hänvisar vi dig till dem

Försäkringsskydd för advokater och jurister

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Kom ihåg att säkerhetskopiera din dator

Viktigt för dig som driver en advokat- eller juristbyrå är att dagligen genomföra backup av lagrad datainformation och förvara denna separat från originalet. Om ni har programvaror och installerade program ska originalexemplar av dessa förvaras i skild byggnad. Har ni istället licensbevis eller licensetikettnummer på en programvara är det tillräckligt att originalexemplaret och licensbeviset eller licensetikettnumret förvaras i åtskilda byggnader.