Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Inbrottstjuvar riktar sig allt oftare mot förråd

01-24-2022, 06:00

En växande andel av alla stöldinbrott sker i källare och vindsutrymmen. Under 2021 anmäldes 60 procent fler förrådsstölder än inbrott i bostad. Det visar försäkringsbolaget Ifs kartläggning av färska siffror från Brå.

Vinds- och källarinbrotten ökar kraftigt.

I torsdags publicerade Brottsförebyggande rådet ny statistik över anmälda inbrott i bostäder och förråd. I dag kan försäkringsbolaget If presentera sin årliga analys av siffrorna.

En trend de senaste åren är att vinds- och källarinbrotten ökat kraftigt, samtidigt som stölderna i bostäder minskat. Under år 2021 fortsatte utvecklingen. Det anmäldes över 20 000 förrådsstölder, jämfört med 12 500 stölder i lägenheter och villor. För bara några år sedan var bostadsinbrotten i tydlig majoritet.

– När coronapandemin slog till blev det än mindre fokus på bostäder där människor var hemma och en större styrning mot förrådsutrymmen. Ofta är det golf- och skidutrustning, samt väskor och verktyg som stjäls, säger Jenny Rudslätt, skadechef på försäkringsbolaget If.

– Tänk på att aldrig förvara stöldbegärlig egendom av högt värde i förråd, då riskerar du att bli utan ersättning. Hemelektronik och exklusivare märkesväskor är exempel på egendom som inte ersätts om de förvaras utanför bostaden.

Flest i Västmanland, minst i Gotland

Tar man antalet hushåll i beaktande rapporterade Västmanlands län flest förrådsstölder under 2021, medan Gotland hade lägst antal. Skillnaderna här är markanta. Antalet anmälda inbrott per hushåll är femton gånger så stort i Västmanland som på Gotland.

Förrådsinbrotten brukar, generellt, vara vanligast under de mörka höst- och vintermånaderna. Under 2021 peakade stölderna i januari med över 2 300 anmälningar på en månad. Under hösten anmäldes färre inbrott än året innan – ett tecken på en avtagande pandemieffekt. 

– De senaste åren har vi sett att allt fler inbrott sker när folk är hemma. Därför är det viktigt att alltid ha låst ytterdörr, säger Jenny Rudslätt.

Motsatt trend för inbrott i hemmet

Medan förrådsstölderna alltså gått upp de senaste åren ligger bostadsstölderna på en historiskt låg nivå. År 2021 anmäldes 12 532 inbrottsstölder i villor och lägenheter, vilket är färre än på flera decennier.

– Inbrottsfrekvenserna har under en längre tid haft en nedåtgående trend som fortsatt under 2021. Minskningen under 2021 var dock större jämfört med tidigare år, framförallt i bostäder, enligt Ifs egna siffror. Inbrotten minskar mest i storstäderna, framförallt i Stockholm, men även i förortskommuner till storstäder, framförallt i Stockholmsområdet, säger Jenny Rudslätt.

– Vår bedömning är att minskningen inte är permanent, utan en effekt av pandemin. Vi tror att inbrotten kommer öka igen när fler återgår till kontoren.

– Många av inbrotten begås av utländska ligor. Minskningen under coronapandemin kan bero på att de internationella ligorna inte reser hit i lika hög utsträckning, tillägger hon.

 

Tips: Så stoppar du tjuven

  • Se till att ha ett lås avsett för ytterdörrar och ha dörren låst även när du är hemma. Elektromekaniska låssystem har ofta fördelen att de kan låsas automatiskt efter in- eller utpassering. Flertalet kan även låsas från distans vilket förenklar möjligheten att säkra låsta dörrar.
  • Bor du i hus eller har lägenhet i markplan ska du ha lås även på fönster, balkong- och altandörrar.
  • Starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde. Prata med dina grannar och håll koll på området eller trappuppgången tillsammans.
  • Se till att du har bra utomhusbelysning vid alla entréer till huset, även på baksidan. Det finns sensorstyrda lampor som tänds när någon närmar sig dörren.
  • Märk dina värdesaker med MärkDNA​ och skriv upp dem på en inventarielista. Sätt upp MärkDNA-dekaler på utsidan av bostaden, det har en avskräckande effekt enligt kriminologerna vid Malmö Högskola.
  • Låt inte värdesaker ligga framme så att de syns genom fönster och altandörrar. Förvara gärna dyrbara smycken, pass och andra värdesaker i kassaskåp, säkerhetsskåp eller bankfack.
  • Låt bostaden se bebodd ut även om du är bortrest. Använd timer till belysning, låt kläder, böcker och tidningar ligga framme så att det ser ut som att du är hemma. Be någon ta hand om posten, skotta snö på vintern och klippa gräset på sommaren, och lägga sina sopor i din soptunna etc.
  • Lås fast cyklarna om de förvaras utomhus. Samma sak gäller för stegar.
  • Förvara inget av högt värde i källare och vindsförråd. Se till att ha bra lås. 

Antal anmälda förrådsstölder 2021

Per 1 000 hushåll

Blekinge län

199

2.6

Dalarnas län

259

1.9

Gotlands län

17

0.6

Gävleborgs län

883

6.3

Hallands län

349

2.4

Jämtlands län

225

3.5

Jönköpings län

483

2.9

Kalmar län

400

3.4

Kronobergs län

198

2.1

Norrbottens län

407

3.3

Skåne län

1969

3.1

Stockholms län

4583

4.3

Södermanlands län

575

4.2

Uppsala län

1341

7.5

Värmlands län

534

3.8

Västerbottens län

134

1.0

Västernorrlands län

309

2.6

Västmanlands län

1167

9.0

Västra Götalands län

3499

4.4

Örebro län

910

6.2

Östergötlands län

1259

5.7

 

Kommunerna med flest förrådsinbrott per hushåll

 

Antal anmälda inbrott i källare och på vindar 2021

Per 1 000 hushåll

Västerås kommun

823

11.5

Gävle kommun

555

11.2

Hallstahammars kommun

85

11.1

Mariestads kommun

123

10.4

Uppsala kommun

1123

10.2

Norrköpings kommun

630

9.5

Örebro kommun

622

8.4

Sala kommun

83

7.7

Hallsbergs kommun

55

7.5

Grums kommun

33

7.4

 

Kontakt

Jessica Hjälmered, Presschef If, 0768 69 10 82, jessica.hjalmered@if.se

Metod

Den här nyheten bygger på preliminär statistik för 2021 från Brottsförebyggande (Brå) rådet över antalet anmälda brott.

När vi här talar om “förrådsinbrott“ avser vi de brott som Brå kategoriserar som inbrottsstöld i källare och på vind.

Vid jämförelser mellan län och kommuner har vi räknat på antalet anmälda brott i förhållande till antalet hushåll i kommunen/länet. Uppgifter om antalet hushåll kommer från SCB.

Förändring över tid har vi räknat ut som medeltalet för antalet anmälda brott per hushåll de senaste tre åren (2018–2020) i förhållande till antalet anmälningar år 2013–2015.

Brå presenterar inte själva statistik på länsnivå. För att ändå få en bild av situationen i alla län har vi summerat antalet anmälningar i länets kommuner. Det innebär att anmälningar, där det inte bokförts någon kommun, saknas i den här sammanställningen.

 

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier