Business Controller

Ansvar för analys och sammanställning

Om rollen...

Som Business controller är du medlem av ledningsgruppen i den affärsenhet du arbetar i och ansvarar där för analyser, kommentarer och sammanställningar över den operationella utvecklingen. Detta ligger till grund för bra tjänster och service till våra kunder samt ett bra finansiellt resultat. För att utföra detta jobb har du nära kontakt med många andra enheter på både lokal och nordisk nivå.

Du agerar som rådgivare till chefen för affärsenheten och till andra chefer inom områden som operationella affärsfrågor, finansiell utveckling och nya affärsupplägg och avtal. Du utvärderar nya affärsmöjligheter och förändrad styrning av de interna processerna och stöttar verksamheten i Forecast och Plan processer. Du jobbar även med våra strategier, konkurrentanalyser och kan delta som representant för din affärsenhet i olika projekt.

Vi som jobbar är...

Vi som arbetar som Business controllers har normalt en eftergymnasial utbildning inom ekonomi med stor analytisk förmåga. Du har förståelse för vad som skapar värde inom försäkring och är duktig på kommunikation. Eftersom vi samarbetar med kollegor och medarbetare i de andra nordiska länderna kräver rollen goda kunskaper i engelska.

Möjligheterna är...

Som Business controller får du en djup insikt om Ifs verksamhet, värdedrivare och lönsamhet. Du jobbar nära ledningsgruppen och kan på det viset påverka många av de beslut som fattas i affärsenheten. Det finns goda möjligheter för avancemang till ledar- och chefsjobb inom t.ex. den egna controller-gruppen, till kundcenter, produktorganisationen och CRM.

Profilen vi söker är...

Du behöver ett analytiskt sinne och intresse för siffror, samt kunskap, förståelse och intresse för affären. Du ska kunna jobba i grupp men även vara drivande i ditt eget område varför social kompetens är viktigt. Att vara kreativ och lösningsorienterad är en styrka och du behöver klara av att jobba mot och leverera inom ramen för våra deadlines. Vi söker dig som har ett genuint intresse att lära dig om verksamheten och deras processer.