Analytiker

Utveckla rätt försäkringsskydd till rätt pris

Om rollen...

I rollen ansvarar du för att våra kunder kan välja en bra försäkring med rätt skydd till rätt pris, vilket gör att du till vardags utvecklar och prissätter våra försäkringar. Din specialitet är antingen villkor eller prissättning och du ansvarar tillsammans med dina kollegor för leveransen att vi når önskade lönsamhetsmål.

Vi som jobbar är...

Vi som har villkor som specialitet har ofta en högskoleutbildning i juridik medan vi som har prissättning som specialitet har en teknisk högskoleutbildning i t.ex. matematik eller fysik. Vi är flera som nyligen har tagit examen och andra har arbetat längre och har en gedigen branscherfarenhet.

Möjligheterna är...

Du kan fördjupa dig inom prissättning och villkor eller bredda dig inom produkt- och affärsutveckling. Dina beslut påverkar våra kunder men också många andra inom If. Här får du en bred förståelse för hur ett försäkringsbolag fungerar. Flera av oss har blivit ledare efter några år.

Profilen vi söker är...

Du behöver ett analytiskt sinne, intresse för affär och ett driv för att skapa egna arbetsuppgifter. Som villkorspecialist är det bra för dig att ha studerat juridik. Som prissättningsspecialist ska matematik vara en styrka och då är det bra att ha en teknisk studiebakgrund. Tidigare branscherfarenhet är inget krav.