Tidigare stipendiater

av Ifs säkerhetsnål

2014 – Kevin Broberg

Ifs Säkerhetsnål 2014 gick till Kevin Broberg som är initiativtagare till gruppen Frillesås Friendship. Han startade gruppen när rasistiska flygblad spreds i hans hembygd Frillesås, när ett hem för ensamkommande flyktingbarn skulle öppnas i kommunen. Kevin mobiliserade ortsbefolkningen att ta ställning för flyktingboendet, och fick de främlingsfientliga att avsluta kampanjen i lokalsamhället.

Sedan dess har Kevin och Frillesås Friendship anordnat aktiviteter i kommunen med syfte att sprida budskapet om vikten av ett öppet och tolerant lokalsamhälle. Frillesås Friendship är partipolitiskt och religiöst obundet.

2013 — Ilona Awrohum

Ifs Säkerhetsnål 2013 gick till Ilona Awrohum på Berättarministeriet, för hennes drivkraft i arbetet med att inspirera barn och unga att utveckla sitt berättande. Svenska ungdomar har tappat i läs – och skrivförmåga enligt OECD:s PISA-rapport*.

Detta är ett allvarligt problem som i förlängningen kan göra det svårare att ta till sig viktig kunskap och göra sin röst positivt hörd i samhället. En undersökning som Ungdomsbarometern gjort på uppdrag av If visar att unga ratar längre texter och att en av tre sällan eller aldrig läser böcker. Ilona Awrohum, 25, är verksamhetsansvarig på Berättarministeriet i Södertälje och har i många år arbetat med unga på olika sätt.

2012 — Paulina Bengtsson

Ifs Säkerhetsnål 2012 gick till Paulina Bengtsson för hennes arbete på Novahuset, en ideell förening som ger stöd till unga som skadar sig själv med sex eller drabbats av sexuella övergrepp. Prisutdelare var jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Vid eventet släppte stiftelsen Allmänna Barnhuset också en bok med den första svenska forskningen på området sex som självskadebeteende.

2011 — Carl Johan Tamm

I september 2011 fick Carl Johan Tamm på Riksförbundet SPES Ungdom (Suicidprevention och Efterlevandes stöds ungdomssektion), ta emot Ifs Säkerhetsnål för hans engagemang i att stötta unga som förlorat en närstående på grund av självmord, och hans arbete för ett suicidfritt Sverige. Socialminister Göran Hägglund deltog i ett mycket givande samtal med pristagaren och moderator Hillevi Wahl.

2010 — Sandra Atler

If Säkerhetsnål 2010 tilldelades juristen Sandra Atler, 31, för hennes arbete med att förhindra att barn i migrationsprocessen försvinner och utnyttjas inom sexhandel och annan kriminell verksamhet. Sandra har sedan tonåren engagerat sig i frågor för att förebygga barnsexhandel. Idag arbetar hon som jurist på ECPAT.

Sandra mottog Ifs Säkerhetsnål för sin drivkraft i arbetet att förhindra att barn utsätts för brott och för att hon är en sann förebild för andra unga. – Svenska myndigheter måste börja agera mer kraftfullt och vidta större åtgärder för att hindra att barn försvinner. Främsta ansvaret bär Migrationsverket, Socialtjänsten och Polisen. I Sverige måste vi se till att skydda barnen oavsett vem de är eller var de kommer ifrån, säger Sandra Atler.

2009 — Gustav Sundgren

I oktober 2009 prisades Gustav Sundgren för sitt helhjärtade engagemang i frågan kring ungas spelberoende. Sedan dess har pengarna använts till att starta en fond för att stödja Spelberoendes förening i Göteborg i dess arbete med unga spelmissbrukare. Utöver det har grunden lagts till ett ungdomsförbund för spelproblematik samtidigt som två böcker om Gustavs upplevelser är på gång.

2008 — Fahd Luyombya

I augusti 2008 fick Fahd Luyombya ta emot Ifs Säkerhetsnål för sitt arbete med att stötta ungdomar i Stockholms norrförort till en meningsfull fritid. Fahd har sedan dess varit fullt upptagen med att skapa nya aktiviteter för unga och drömmer om en plats där ungas projekt kan få komma till liv. Tänkt drömverkstad blev fotbollsturnering för att hedra bortgångna vänner.

2007 — Maskrosbarn

Organisationen Maskrosbarn fick Ifs Säkerhetsnål 2007 för sitt arbete med att verka för att öka kunskapen kring behovet om hjälp för barn till missbrukare och psykisk sjuka. De båda grundarna Denise Madsen och Therese Eriksson kommer från en tuff uppväxt med missbrukande och psykisk sjuka föräldrar. 2005 startade de Maskrosbarn eftersom de såg att det fanns ett stort behov av stöd till ungdomar med samma problem som dem. Idag driver de ungdomsläger, har gett ut en bok och ses som stora förebilder för många unga.