Trygghet på vägarna

Tusentals människor skadas eller omkommer i den svenska trafiken varje år. Eftersom If är det bolag som försäkrar flest bilar vill vi bidra till att göra våra vägar tryggare, både för bilisterna och oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister.

Forskning om olyckor för ökad säkerhet

Vi har trafikforskare som arbetar med att analysera Ifs unika och mycket omfattande trafikskadestatistik så att vi kan lära oss mer om hur olyckor inträffar och hur vi kan undvika dem.

Detta arbete har hittills resulterat i flera rapporter gällande olyckor bland cyklister och fotgängare och som används av media, kommunala trafikplanerare och andra samhällsintressenter lokalt och nationellt i syfte att göra trafiken säkrare. Forskningen har också resulterat i ett antal vetenskapliga studier som publicerats och presenterats på trafiksäkerhetskonferenser i Sverige, USA och på andra håll i världen.

Trygg trafik för barnen

Sedan 2007 gör vi årligen en undersökning bland Sveriges grundskolerektorer, där vi frågar om trafiksituationen runt deras skolor. Resultaten visar att en majoritet av rektorerna är oroade för barnens säkerhet och att utvecklingen med att förbättra trafikmiljön tyvärr går alldeles för långsamt.

Reflexer räddar liv

Reflexer i vintermörkret är ett annat trafiksäkerhetsområde där vi är aktiva. Framför allt unga syns alltför dåligt i trafiken eftersom många väljer bort reflexer, trots att de är billiga livräddare. För att fler ska synas i mörkret lanserade vi för några år sedan en reflexkollektion med snygga kläder eller accessoarer tillsammans med kända modeskapare.

Initiativet startade tillsammans med Ann Sofie Back och den prisbelönta reflexkollektionen Watch Your Back.
2015 års kollektion Reflectif, togs fram i samarbete med jeansgurun Örjan Andersson. 2016 års samarbete resulterade i lysande väskor och kepsar som togs fram tillsammans med modeföretaget Weekday.

Bättre förare med god sömn

Eftersom sömnbrist ligger bakom omkring var tredje bilolycka initierade vi under 2016 ett samhällsexperiment där vi uppmanade till att stänga av mobilen efter kl 22. Experimentet fick namnet Offline O’Clock . Många tusen människor valde att delta, vilket tyder på att behovet av bättre sömn är utbrett. Så vår uppmaning är – sov gott och bli en bättre förare!