Båtstölder

Under sommarmånaderna stjäls båtmotorer för en miljon kronor om dagen. Ingen båtägare går säker, men det finns saker du kan göra för att minska risken för att drabbas.

Båtstölder är ett växande samhällsproblem. Varje år stjäls båtar och båtmotorer för över 300 miljoner kronor. Risken att drabbas av båtstölder är stor året om. De flesta stölder sker från hamnar med dålig bevakning. Men det stjäls även vid tomma fritidshus och på garageuppfarter.

Ligor kartlägger ofta områden innan de slår till. En ny teknik som används är drönare, som används för att reka områden. Vilka områden ligorna väljer att koncentrera sig på skiljer sig från år till år. Ingen var de kommer att slå till nästa gång.

De stulna objekten blir allt dyrare. En vanlig utombordsmotor kan kosta lika mycket som en ny bil. Snittkostnaden är i dag runt 100 000 kronor. Större modeller kan kosta ända upp till 400 000 kronor. De höga beloppen beror på att motorerna utvecklas och blir mer avancerade. Tjuvarna är framför allt intresserade av moderna fyrtaktare. Många båtar har även annan dyr elektronisk utrustning ombord. Stöldgodset smugglas i regel till andra länder.

Stöldligornas härjningar får stora negativa konsekvenser i samhället: De skapar otrygghet och stora kostnader. Många båtägare blir brottsoffer, vilket skapar otrygghet och bidrar till att tilliten i samhället minskar. Dessutom riskerar båtägare att långsiktigt drabbas av högre försäkringspremier.

Trots den negativa utvecklingen saknas tillräckligt med konkreta åtgärder för att komma till rätta med problematiken. Därför vill vi bidra till att motverka denna utveckling.

Projekt Hamntillsyn

If står bakom projektet Hamntillsyn, ett brottsförebyggande initiativ som lanserats av If, Trygg-Hansa, Svenska Sjö, Atlantica, Team Marin och Securitas och genomförs i samarbete med Larmtjänst.

Den branschgemensamma satsningen möjliggör bevakning med väktare på vattenskotrar i svenska småbåtshamnar under sommarhalvåret i syfte att minska förekomsten av båtstölder som i de allra flesta fall utförs av internationella stöldligor.

Team Marins resursvattenskoter bemannas av Team Marins ordinarie resurser som jobbar till sjöss och är vana att hantera assistans- och skadeärenden. Securitas vattenskoter bemannas av väktare från Securitas under alla bevakningspass. Sjöpolisen är informerad om och ställer sig positiv till initiativet.

De internationella stöldligornas härjningar skapar otrygghet och stora kostnader. Initiativtagarna till Hamntillsyn kräver att regeringen och berörda myndigheter tillsätter mer resurser som kraftfullt och långsiktigt motverkar problemet med internationella stöldligor för att minska båtstölderna.

Så minskar du risken för båtstölder

  • Fyll i ett båtkort med alla uppgifter om din båt, inklusive motornummer och skrovnummer. Se till att rätt uppgifter även finns registrerade hos ditt försäkringsbolag.

  • Chansen att få tillbaka en stulen båt ökar betydligt om du kan beskriva i detalj hur den ser ut. Ge gärna båten ett tydligt signalement så att du enkelt kan berätta hur den skiljer sig från andra liknande båtar.

  • Gravera ID-märkning på flera ställen i skrov och motor till exempel med Securmarks eller Stöldskyddsföreningens stöldskyddsmärkning.

  • Det bästa skyddet är att ha god tillsyn över båten och att lägga till i en bevakad hamn.

  • Lägg gärna till i en hamn med kameraövervakning och där medlemmarna även kontrollerar och bevakar andrahandsuthyrningen av båtplatser.

  • Utombordsmotorer måste vara fastlåsta med godkänt motorlås. Använd också gärna ett bultlås och lås fast båten vid bryggan med kätting och kraftigt hänglås.

  • Dyra båtar bör utrustas med spårsändare kopplad till larmcentral.

  • Utrustning som till exempel navigator, plotter, autopilot, VHF-radio och stereoanläggning som inte är fastmonterad ska du ta med hem efter båtfärden eller låsa in i båten.