Bil- och bildelsstölder

Sverige är måltavla för internationella stöldligor, som varje år stjäl bilar och bildelar för uppskattningsvis 600 miljoner kronor. Risken att åka fast är liten. För att minska Sveriges utsatthet måste risken att åka fast öka och straffen skärpas.

Bilstölder är ett stort problem och har varit det länge. Det påverkar den som får sin bil stulen, det påverkar polisen, försäkringsbranschen och samhället i stort.

De flesta känner säkert någon som blivit bestulen på sin bil eller delar av den. Många drabbas gång på gång.

Bilbrottsligheten har förändrats. Det var länge sedan bilar stals genom att bända upp dörren eller krossa rutan för att sedan tjuvkoppla bilen. När vi talar specifikt om bildelsstölder rör det sig längre om missbrukare som rycker ut en bilstereo. Om tillfället gjorde tjuven tidigare, gör det inte det längre.

Stölderna i dag är betydligt mer sofistikerade och en del av den organiserade brottsligheten. Internationella brottsnätverk med tillgång till teknisk utrustning som kan störa ut radiostyrda lås och sätta stöldskyddssystem ur funktion har etablerat en mer eller mindre permanent närvaro i landet och står i dag för merparten av bilbrottsligheten.

If tar fram en årlig rapport, Bilbrottsbarometern. Rapporten beskriver läget inom bilbrottsområdet, med fakta, statistik, trender och förslag på åtgärder för att komma tillrätta med problemet.

Ladda ner rapporten här (PDF)

Samtidigt minskar bilbrotten och det kan därför vara lätt att tro att de är på väg att försvinna. Så är det inte. De internationella brottsnätverken har i bilbrotten hittat ett effektivt sätt att finansiera sin verksamhet. Genom att utnyttja lagstiftning, myndigheters prioritering och lättillgänglig teknologi kan de begå brott relativt ostört i Sverige. Dessa brott kostar enbart försäkringsbranschen mellan 600 och 800 miljoner kronor varje år, men innebär en ännu större skada på samhället i stort. En etablerad närvaro av organiserad internationell brottslighet ökar vår otrygghet, hotar vår rättssäkerhet och kostar skattebetalarna stora belopp.

Ifs årliga rapport Bilbrottsbarometern visar hur bilstölderna och bildelsstölderna i Sverige blir mer sofistikerade, högteknologiska, organiserade och har blivit föremål för internationell brottslig verksamhet. Vi sammanställer statistik och trender för att förstå hur och varför brotten begås, och presenterar ett antal förslag på åtgärder som kan bidra till att minska bilbrottsligheten och motverka brottsnätverkens närvaro i landet, på både kort och lång sikt.

Som bakgrund till rapporten har vi utgått från offentligt tillgänglig statistik från myndigheter och statistik från försäkringsbranschen. Vi har talat med poliser, bilförsäljare, biltillverkare, aktörer inom försäkringsbranschen och juridiken för att ge en heltäckande bild av problemet med bilstölder, samt en insikt i vad som kan stävja problemet och hur de internationella ligorna kan stoppas.

Ladda ner Bilbrottsbarometern 2023 (PDF)

Lägesbeskrivning 2022

Fortsatt dramatisk ökning av katalysatorstölder
Katalysatorstölderna, som tog rejäl fart under 2020, har fortsatt att öka under 2021. 7 670 fall anmäldes till försäkringsbolagen under 2021. Det är en ökning med över 10 000 procent på två år. Polisens egen statistik över katalysatorstölder bekräftar den dramatiska utvecklingen. Under 2021 anmäldes 10 075 fall.

En konsekvens är reservdelsbrist och ovanligt långa väntetider hos verkstäderna. Drabbade bilägare kan få vänta flera månader på att få en ny katalysator.

Färre bilstölder – men större andel bilar återfinns aldrig
Antalet bilstölder har fortsatt att minska under 2021. Det visar såväl Brå:s statistik över anmälda biltillgrepp som Larmtjänst statistik över efterlysta bilar.

Samtidigt syns en tydlig ökning av andelen efterlysta bilar som aldrig hittas. 24 procent av alla bilar som efterlystes under 2021 återfanns aldrig, vilket är den högsta siffran någonsin. Det var framför allt dyrare bilmodeller som försvann. En möjlig förklaring till utvecklingen är att antalet efterlysta bilar där man misstänker kreditbedrägeri – fall där bilarna ofta försvinner utomlands – har ökat under 2021.

Nytt stöldmönster
Under året har Larmtjänst även noterat ett nytt stöldmönster som innebär att ett stort antal bilar av samma märke stjäls under en kort period. Efter en tid sker nya, liknande stöldräder, men då har gärningspersonerna siktet inställt på ett helt annat bilmärke. Det nya stöldmönstret tyder på att ligorna har professionaliserats ytterligare och arbetar mer systematiskt än tidigare.

Dessutom noterar polisen och Larmtjänst att stöldmetoderna blir alltmer tekniskt avancerade, och att de kriminella ligorna ständigt utvecklar nya tillvägagångssätt i jakten på bilar och bildelar.

Elbilar än så länge förskonade
Trots att elbilar blir allt vanligare är de fortfarande relativt förskonade från bilbrott. Under 2021 har det varit ett fåtal anmälningar om stulna laddkablar. Stölder av hela bilar är också sällsynt. Men både polisen och försäkringsbolagen räknar med att elbilar, och i synnerhet elbilsbatterier, kommer att bli alltmer attraktiva för stöldligor i takt med en växande efterfrågan.

Bilbrottslighet får lägre prioritet
Enligt polisen står de internationella brottsnätverken för uppskattningsvis 90 procent av alla stölder av bilar och bildelar i Sverige. Polisen bedömer att just den här typen av brottslighet kommer att öka såväl i omfattning som frekvens under de närmaste åren. Men i takt med att dödligt skjutvapenvåld och annan allvarlig brottslighet ökade under 2021 fick bilbrottsligheten allt lägre prioritet. Polisens resurser gick i stor utsträckning till annat än att bekämpa kriminella stöldligor.

”I konkurrens med pågående brott och alla skjutningar så får hanteringen av de här brotten stå tillbaka. Vi ska inte förvänta oss någon förändring under 2022. Vi försöker med de små medel vi har.”

Polis i intervju för Bilbrottsbarometern.

Fem prioriterade åtgärder för minskad bilbrottslighet

1. Granska utgående gods

Regeringen bör ge ett tydligt uppdrag till Tullverket att genomföra utförselkontroller. Utöver det bör regeringen öka anslaget till Tullverket för att ha resurser att göra utförselkontroller. Även polisen bör få utökade resurser för att bidra till kontroller i gränsnära områden.

2. Försvåra för bilbrottslingar att hitta attraktiva stöldobjekt

I det svenska vägtrafikregistret, även kallat bilregistret, finns information om bilmodeller, ägare och adress helt öppet. Kriminella utnyttjar detta, en begränsning av öppenheten behövs. Regeringen bör ge ett myndighetsuppdrag till Transportstyrelsen att införa ett system med licens för privata aktörers tillgång till vägtrafikregistret. Licens ska kunna ges till exempelvis försäkringsbolag, bilhandlare och andra som har legitima skäl att använda registret.

3. Utred möjlighet till en nationell gränsmyndighet

Polisen bör inrätta en särskild nationell bilbrottsgrupp som bygger upp kompetens kring bilbrotten och brottsnätverken. Gruppen bör ges ett samlat ansvar för spaning, analys och utredning. Regeringen bör tillsätta en utredning om en nationell gränsmyndighet. En ny myndighet ska vara organiserad utifrån ett helhetstänk där man har gemensam underrättelse, information och jobbar gemensamt med de befogenheter man har.

4. Inför hårdare straff för bilbrott

Dagens straff är för låga och fängelsevistelse i Sverige är kortare än i andra länder och avskräcker därför inte tillräckligt mycket. Regeringen bör tillsätta en utredning för att höja straffsatserna för bilbrott. Utredningens direktiv bör inkludera förslag på hur påföljd ska kunna skärpas vid organiserad bilbrottslighet, som i Norge.

5. Ge Tullverket och polisen befogenheter att använda tillgänglig modern teknik

Genom att använda scanningsverktyg i hamnar, automatisk avläsning av registreringsskyltar och tekniska verktyg för att hitta störsändare kan stöldgods och stöldligor upptäckas. Regeringen bör, i dialog med Tullverket och polisen, utreda vilka justeringar av lagstiftning och reglering som krävs för att myndigheter och näringsidkare ska tillåtas använda mer teknisk utrustning vid fler tillfällen.

Läs mer om Ifs förslag till åtgärder för att komma tillrätta med bilbrottsligheten i Bilbrottsbarometern 2021.

Så minskar du risken för bilstölder

  • Kontrollera att bilen har låsts ordentligt när du lämnar den.
  • Om du bor i villa, installera utebelysning med rörelsesensor.
  • Montera billarm.
  • Använd rattkrycka, vilket försvårar stöld av ratt och airbag.
  • Märk bildelarna med spårbar DNA-märkning, och informera med dekaler på bilen om sådan märkning är gjord. Det kan avskräcka och dessutom binda tjuven till brottet.
  • Montera hjullås om du har dyra fälgar.
  • Lämna inte väskor och värdesaker synligt i bilen.
  • Om du har garage, parkera där nattetid, alternativt bakom stängd grind på uppfarten. Om du parkerar på gatan, stå så öppet och upplyst som möjligt.
  • Förvara bilnyckeln i så kallad Keybag som isolerar signalen - finns att köpa i Ifs säkerhetsbutik
  • Ta initiativ till grannsamverkan där du bor.