Bil- och bildelsstölder

Sverige är måltavla för internationella stöldligor, som varje år stjäl bilar och bildelar för uppskattningsvis 600 miljoner kronor. 
If tar fram en årlig rapport, Bilbrottsbarometern, som beskriver läget inom bilbrottsområdet, med fakta, statistik, trender och förslag på åtgärder för att komma tillrätta med problemet.

Bilbrottsbarometern 2024

Bilstölder är ett stort problem och har varit det länge. Det påverkar den som får sin bil stulen, det påverkar polisen, försäkringsbranschen och samhället i stort.

De flesta känner säkert någon som blivit bestulen på sin bil eller delar av den. Många drabbas gång på gång.

Bilbrottsligheten har förändrats. Det var länge sedan bilar stals genom att bända upp dörren eller krossa rutan för att sedan tjuvkoppla bilen. När vi talar specifikt om bildelsstölder rör det sig längre om missbrukare som rycker ut en bilstereo. Om tillfället gjorde tjuven tidigare, gör det inte det längre.

Stölderna i dag är betydligt mer sofistikerade och en del av den organiserade brottsligheten. Internationella brottsnätverk med tillgång till teknisk utrustning som kan störa ut radiostyrda lås och sätta stöldskyddssystem ur funktion har etablerat en mer eller mindre permanent närvaro i landet och står i dag för merparten av bilbrottsligheten.

De internationella brottsnätverken har i bilbrotten hittat ett effektivt sätt att finansiera sin verksamhet. Genom att utnyttja lagstiftning, myndigheters prioritering och lättillgänglig teknologi kan de begå brott relativt ostört i Sverige. Dessa brott kostar enbart försäkringsbranschen mellan 600 och 800 miljoner kronor varje år, men innebär en ännu större skada på samhället i stort. En etablerad närvaro av organiserad internationell brottslighet ökar vår otrygghet, hotar vår rättssäkerhet och kostar skattebetalarna stora belopp.

Försäkra din bil hos If


Bilbrottsbarometern 2024

Ifs årliga rapport Bilbrottsbarometern visar hur bilstölderna och bildelsstölderna i Sverige blir mer sofistikerade, högteknologiska, organiserade och har blivit föremål för internationell brottslig verksamhet. Vi sammanställer statistik och trender för att förstå hur och varför brotten begås, och presenterar ett antal förslag på åtgärder som kan bidra till att minska bilbrottsligheten och motverka brottsnätverkens närvaro i landet, på både kort och lång sikt.

Lägesbeskrivning 2024

Fler bilar än någonsin försvinner utan att återfinnas

2023 var ett år då rekordmånga personbilar efterlystes utan att senare återfinnas – totalt 1 939 stycken av totalt 6 140 efterlysta bilar. Det betyder
att nästan en tredjedel av alla bilar som stjäls och efterlyses aldrig hittar tillbaka till sin rätta ägare.

Bildelstölder minskar – ökat fokus på dyra reservdelar

Även bildelar som försäkringsbranschens organisation Larmtjänst anser vara särskilt stöldbegärliga – rattar, airbags, navigationssystem och
strålkastare – stals i mindre utsträckning under 2023. Totalt anmäldes 1 597 stölder av dessa komponenter till försäkringsbolagen under 2023, en minskning med sju procent från 2022.

Organiserad brottslighet dominerar

Bilbrottsligheten i Sverige domineras fortfarande av internationella, organiserade brottsnätverk som arbetar systematiskt. Enligt Polisen lämnar
merparten av allt stöldgods Sverige och transporteras främst österut, där den största efterfrågan finns. Uppskattningsvis 90 procent av stöldgodset
beräknas föras utomlands.

Öppet bilregister underlättar för brottsnätverken

Utifrån den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen finns det i Sverige en stor offentlig tillgång till personuppgifter, exempelvis individers inkomster och fordonsinnehav. Då informationen är offentlig kan kriminella lätt plocka fram och kartlägga vilka fordon som är lämpliga att stjäla.

Stor minskning av katalysatorstölder

Mellan 2019 och 2022 ökade antalet katalysatorstölder med över 10 000 procent i Sverige. Priset på metallerna har minskat kraftigt under 2023, vilket bidragit till att antalet katalysatorstölder också minskat i samma
takt.

Elbilar fortsatt förskonade

Även om elbilar har blivit allt vanligare i Sverige är de fortfarande relativt förskonade från brott. En möjlig förklaring är den moderna tekniken och den utbyggda laddinfrastrukturen som behövs för att elbilar ska fungera, vilket fortfarande saknas i de länder där stöldgodset ofta hamnar.

Lagändringar

Under de senaste åren har det pågått flera politiska processer med relevans för bilbrottsbekämpningen. Våren 2023 gav regeringen Tullbefogenhetsutredningen i uppdrag att ge förslag på hur utförsel av stöldgods kan kriminaliseras. Utredningen presenterades i december 2023 med förslag om att en ny lag ska träda i kraft i juli 2025.

Få skyddar sig mot bilbrott – trots oro för konsekvenserna

Enligt den årliga attitydundersökning som If gör finns en stor oro för att drabbas av bilbrott bland svenska bilägare. Men resultatet visar samtidigt att förhållandevis få bilförare reflekterar över sannolikheten för brott eller vidtar särskilda åtgärder för att skydda sig, trots riskerna som finns.

Fyra prioriterade åtgärder för att bekämpa bilbrottslighet

If uppmanar regeringen att genomföra följande fyra effektiva åtgärder:

Så minskar du risken för bilstölder

  • Kontrollera att bilen har låsts ordentligt när du lämnar den.
  • Om du bor i villa, installera utebelysning med rörelsesensor.
  • Montera billarm.
  • Använd rattkrycka, vilket försvårar stöld av ratt och airbag.
  • Märk bildelarna med spårbar DNA-märkning, och informera med dekaler på bilen om sådan märkning är gjord. Det kan avskräcka och dessutom binda tjuven till brottet.
  • Montera hjullås om du har dyra fälgar.
  • Lämna inte väskor och värdesaker synligt i bilen.
  • Om du har garage, parkera där nattetid, alternativt bakom stängd grind på uppfarten. Om du parkerar på gatan, stå så öppet och upplyst som möjligt.
  • Förvara bilnyckeln i så kallad Keybag som isolerar signalen - finns att köpa i Ifs säkerhetsbutik
  • Ta initiativ till grannsamverkan där du bor.