Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Ny årsrapport om bilbrott: Katalysatorstölderna har ökat med 10 000 procent på två år

03-30-2022, 06:00

Efter tio års nedgång ökar svenska bil- och bildelsstölder. Uppgången är 11 procent på två år. Framför allt är det stöld av katalysatorer som ökar. Katalysatorstölderna har ökat med 10 000 procent på två år. Den som blir av med katalysatorn kan få vänta i månader på att få bilen i fungerande skick igen. Det visar den årliga Bilbrottsbarometern från försäkringsbolaget If.

Katalysatorstölderna har ökat med 10 000 procent på två år.

Bilbrott är ett stort problem och har varit det länge. Det påverkar enskilda människor, polisen, försäkringsbranschen och skapar otrygghet i samhället i stort. De flesta känner någon som blivit bestulen på sin bil eller delar av den.

– Det har gått så långt att kön för att få en stulen katalysator utbytt kan vara uppemot ett halvår. Många drabbas gång på gång. Så här kan det inte fortsätta, säger Ifs utredningschef Ann Hassel Tano.

Sverige är unikt utsatt. Bilbrottsligheten i Sverige är mycket högre än i våra grannländer. Polisen uppskattar att 90 procent av bil- och bildelsstölderna utförs av internationell, organiserad brottslighet.

Trender och insikter

If har tagit initiativ till en årlig rapport om den svenska bilbrottsligheten: statistik, trender, och konkreta åtgärdsförslag för vad som behövs för att börja vända utvecklingen. 2022 års rapport presenteras i dag.

Några viktiga trender och slutsatser ur 2022 års rapport:

  • Katalysatorstölderna fortsätter att öka dramatiskt. På två år är ökningen 10 000 procent. Sverige är nu ett av de värst drabbade länderna i världen.
  • Efter att ha minskat i tio år vänder antalet bil- och bildelsstölder uppåt. På två år har det sammanlagda antalet brott ökat med 11 procent.
  • Antalet helbilstölder fortsätter att minska, men andelen bilar som aldrig återfinns ökar. 24 procent av de stulna bilarna under 2021 hittades aldrig. Det rör sig ofta om dyra bilar som sannolikt försvinner utomlands.
  • Det stjäls nästan inga elbilar.

Förslag för förändring

– Den politiska enigheten om att bilstölderna måste lösas är grundmurad. Ändå händer ingenting, säger Ann Hassel Tano.

If presenterar en lång rad policyförslag för att börja komma tillrätta med stölderna. De viktigaste förslagen är:

1. Tullen bör få ett tydligt uppdrag att granska utgående gods.

2. Försvåra för de kriminella att hitta attraktiva stöldobjekt. Licensbelägg tillgång till bilregistret, och börja registrera slagningar i systemet.

3. Utred möjligheten till en nationell gränsmyndighet.

4. Inför hårdare straff för bilbrott. Sverige bör ta intryck av exempelvis Norge, där organiserad brottslighet ger skärpt påföljd.

5. Ge polis och tull befogenheter att använda tillgänglig modern teknik.

If försäkrar mer än var fjärde bil i Sverige.

Rapporten i sin helhet bifogas som pdf. Den finns även att läsa på Ifs sida om vardagstrygghet där vi sammanställer statistik, trender, åtgärdsförslag och tips för hur man kan förebygga brott och minska risken att drabbas.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier