Vardagstrygghet

If är i trygghetsbranschen. Vi hjälper våra kunder att hantera risker och förebygga skador. Många människor i Sverige drabbas av stölder och inbrott. Det är ofta en del av organiserad, internationell brottslighet som prioriteras för lågt i Sverige.

Sverige är unikt utsatt för internationell brottslighet som orsakar skador för hundratals miljoner om året. På denna sida sammanställer vi statistik, trender, åtgärdsförslag och tips för hur man kan förebygga brott och minska risken att drabbas.

Bil- och bildelsstölder

Sverige är unikt utsatt för bil- och bildelsstölder. Tiotusentals svenskar drabbas varje år av att Sverige blivit en måltavla för organiserad brottslighet. Det kostar pengar och orsakar stort obehag. Utvecklingen går på flera plan åt fel håll. Under 2020 ökade exempelvis katalysatorstölder med över 4 000 procent, och siffrorna fortsätter att peka brant uppåt.

Skadeförebyggande arbete inom bil- och bildelsstölder handlar i stor utsträckning om att minska Sveriges attraktionskraft för den organiserade brottsligheten. Det måste bli svårare att begå brott, mer sannolikt att gripas och mer kännbart att dömas.

If tar fram en årlig rapport med den senaste statistiken, information om trender inom bilbrottslighet, och förslag på av som borde göras från politiskt håll för att börja komma tillrätta med problemet.

Läs mer om bilstölder här

Båtstölder

På samma sätt som bil- och bildelsstölder är Sverige en måltavla för internationell brottslighet. Stöld av utombordsmotorer, båtar och utrustning är vanligt, särskilt i samband med upptagning och sjösättning. Hur allvarligt är problemet, och vad kan man göra för att minska risken för att bli utsatt?

If står bakom initiativet Hamntillsyn, där väktare patrullerar på vattenskoter i Sveriges småbåtshamnar för att avskräcka och upptäcka brott.

Läs mer om båtstölder här

Bostadsinbrott

Under 2020 ökade antalet anmälda stölder i källare och vindsutrymmen med 30 procent. Antalet inbrott minskar dock över tid. Många inbrott begås av utländska stöldligor.

If följer utvecklingen inom bostadsinbrott noga och har samlat mycket information om inbrottsstatistik, inbrottstjuvars tillvägagångssätt och vilka metoder som fungerar bäst för att minska risken att utsättas för brott.

Områden med aktiv grannsamverkan minskar risken för inbrott med 36 procent. Deltagande i grannsamverkan ger dessutom lägre självrisk på försäkringen.

Här får du information om märkDNA som du kan använda för att göra dina tillhörigheter möjliga att identifiera, om kassaskåp, larm, elektroniska lås och praktiska råd för att minska risken för att utsättas för inbrott i din bostad.

Lär mer om bostadsinbrott här