Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

If gör hållbarhet till en del av sin strategi

04-05-2022, 06:45

I dag presenterar försäkringsbolaget If sin hållbarhetsrapport för 2021. Under året har If anslutit sig till Science Based Targets initiative och integrerat hållbarhet i företagets relation med sina kunder. If fokuserar på att förebygga skador och på så sätt minska utsläpp och klimatpåverkan för både privatpersoner och partners.

If är det största sakförsäkringsbolaget i Norden och har arbetat aktivt med att minska utsläpp sedan 2008. I bild: Morten Thorsrud, koncernchef, If.

If är det största sakförsäkringsbolaget i Norden och har arbetat aktivt med att minska utsläpp sedan 2008. De senaste åren har intensiteten och takten trappats upp.

– Hållbarhet är numera en del av vår företagsstrategi och vi kommer att fortsätta jobba aktivt för att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Ifs koncernchef, Morten Thorsrud.

Förra året anslöt sig If till Science Based Targets initiative (SBTi). Det är ett världsomspännande initiativ som ska driva fram ambitiösa handlingar för klimatet inom den privata sektorn genom att företag sätter mål som är i linje med Parisavtalet. If arbetar nu med målsättning för att minska utsläpp från företagets investeringsportfolio, partners, leverantörer och dagliga verksamhet.

I fjol integrerade If dessutom ESG (Environment, Social and Governance) i sin underwriting-verksamhet. Det innebär att företagskunder måste respektera mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter samt ägna sig åt miljö- och antikorruptionsarbete. Företag som inte gör det får hitta ett annat försäkringsbolag.

– Vi har ett ansvar att guida och stötta våra kunder. Vi vill motivera alla våra företagskunder att följa FN:s Global Compact-principer. Som Nordens största sakförsäkringsbolag vill vi visa att det har en påverkan när stora företag arbetar för att minska utsläppen via investeringar, leverantörskedja och daglig verksamhet. Det handlar om att göra det som är rätt, säger Morten Thorsrud.

Ifs hållbarhetsrapport publiceras samma vecka som IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) tredje globala rapport om klimatförändringar, med temat Mitigation of Climate Change.

Fler initiativ som beskrivs i hållbarhetsrapporten:

 Ett nytt mål att minska affärsresorna med 50 procent 2022 jämfört med 2019.

 32 000 digitala bilfotoinspektioner genomfördes 2021. Digitala fotoinspektioner ersätter resan till en verkstad för att undersöka en bilskada. Detta minskade utsläpp motsvarande att en bensindriven bil kör 25 varv runt ekvatorn (1 miljon kilometer).

 3 400 ton metall och plast återanvändes av de verkstäder som samarbetar med If som ett resultat av miljökraven i Ifs leverantörers uppförandekod.

 26 000 huskollar genomfördes i privata hushåll över hela Norden. Sedan 2012 har If genomfört fler än 184 000 huskollar där det uppskattningsvis har sparats 2 630 ton i koldioxidutsläpp, enligt IVL Svenska Miljöinstitutet. Besparingen motsvarar utsläpp från 14 miljoner kilometers bilkörning med bensinbil.

 Några ytterligare initiativ: Uppmuntran till anställda att köpa begagnad utrustning till hemmakontoret. Ett nytt digitalt program (One Responsible If) som ger utbildning inom etik, värderingar och ansvarsfulla affärsmetoder. Nya regler för att ladda elektriska enheter, där reglerna utformats i samarbete med norska myndigheter för att säkerställa säker laddning och förbättrad brandsäkerhet i hemmet.

Ladda ner hela hållbarhetsrapporten här.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier