Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Femdubbelt fler ungdomar får sömnmedel

09-21-2022, 05:00

Sömn är viktig för hälsan och ökar vår motståndskraft. För att få en bild av hur utbredda sömnsvårigheterna är i landet har försäkringsbolaget If gått igenom statistik från Socialstyrelsen. Det visar sig att förskrivningen till ungdomar mångdubblats på tio år.

Sömnmedel och lugnande medel ökar kraftigt bland personer under 45, och allra mest bland de yngre. Pressbild: If

Försäkringsbolaget If har i rapporten Hälsobarometern tittat närmare på svenskarnas hälsa i spåren av pandemin. Sömn är viktig för vårt välmående och efter två år med pandemi uppgav nästan en fjärdedel av respondenterna att deras sömn hade försämrats under pandemin. Bland unga (18–35 år) upplevde nästan en tredjedel försämrad sömn.

För att få en uppfattning av hur utbredda sömnproblemen är har If sammanställt statistik från Socialstyrelsen över hur sömnmedel skrivs ut som läkemedel.

Den övergripande bilden är att sömnmedel och lugnande medel ökat kraftigt bland personer under 45, och allra mest bland de yngre. Samtidigt har användandet minskat bland de över 45.

– Det är en oroande utveckling att användandet av insomningsläkemedel bland unga ökar så kraftigt. Detta är ett ganska nytt fenomen. För tio år sedan förekom det knappt bland unga. Sömn är en viktig byggsten både för hälsa och välmående och sömnsvårigheter eller sömnproblem måste tas på allvar, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Under 2021 hämtade 69 675 patienter i åldersgruppen 10-19 år ut sömnmedel och lugnande medel på recept. Det är nästan fem gånger så många som 2011, om vi samtidigt beaktar befolkningstillväxten.

– Att färre äldre använder sömnmedel är en positiv utveckling. Men den negativa trenden bland unga är oroande. Det behövs mer förebyggande insatser för att främja ungas fysiska och psykiska hälsa både på det individuella planet och på ett samhälleligt plan så att behovet av sömnmedel och lugnande minskar, säger Kristina Ström Olsson.

Förskrivningen till unga ökar i hela landet, men särskilt på Gotland, samt i Uppsala län och Dalarnas län. På Gotland förskrivs det ungefär dubbelt så mycket sömnmedel till ungdomar som i Kronoberg där användningen bland unga är minst i landet.

Ladda ned Ifs hälsobarometer här.

ANVÄNDNING AV SÖMNMEDEL OCH LUGNANDE MEDEL I ÅLDERSGRUPPEN 10-19 ÅR

Region

Patienter per 1 000 inv 2021

Förändring jämfört med 2011

Gotland

80

+68

Uppsala

72

+52

Dalarna

71

+56

Stockholm

68

+54

Jämtland

68

+54

Blekinge

66

+56

Halland

66

+48

Västmanland

64

+50

Gävleborg

63

+46

Västerbotten

62

+45

Norrbotten

61

+48

Västernorrland

55

+42

Skåne

55

+45

Södermanland

52

+39

Västra Götaland

50

+38

Örebro

50

+40

Värmland

49

+39

Östergötland

48

+36

Jönköping

43

+35

Kalmar

43

+30

Kronoberg

40

+33

 Källa: Socialstyrelsen/If

 

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier