Investment

God förståelse för kapitalförvaltning

Om rollen...

Tack vare att försäkringspremier betalas i förskott är Ifs Investment tillgångar betydande - drygt 110 miljarder kronor. Vi på Investment arbetar med att maximera långsiktig avkastning på investeringarna med hänsyn tagen till interna/externa regler och rådande marknadssituation.

Vi som jobbar är...

Vi som arbetar på Investment har i regel eftergymnasial utbildning, ofta med en finansiell eller matematisk inriktning.

Möjligheterna är...

Du kommer få en god förståelse för kapitalförvaltning och hur en institutionell förvaltare arbetar. Här erbjuds möjlighet att skaffa djupgående kunskaper inom investment på Nordens största försäkringsbolag.

Profilen vi söker är...

Vi söker dig som är intresserad av de finansiella marknaderna, noggrann och trivas med att jobba med siffror. En viktig del i rollen handlar om problemlösning och analys, såväl enskilt som i grupp.