Risk Officers

Stöttar verksamhetens riskhantering

Om rollen

Som Risk Officer arbetar du med att stödja verksamheten i arbetet med att identifiera, hantera och rapportera risker i verksamheten och sådant som kan påverka den. Du ansvarar även för att övervaka och utveckla riskhanteringssystemet inom If samt att bistå styrelse och ledning med information om riskexponeringar och utveckling av risker så att de kan ta riskbaserade beslut om strategi och affärer.

Vi som jobbar är

Vi som arbetar som Risk Officers har alla en eftergymnasial utbildning, vissa av oss är ekonomer, några är matematiker, civilingenjörer eller jurister. Vi har alla likartade roller och ansvar men är specialister inom olika riskområden varav de största är försäkringsrisker, marknadsrisker och operationella risker.

Möjligheterna är

Som Risk Officer får du ett stort ansvar för att utveckla och driva arbetet med de risker som du ansvarar för. Du kommer att skapa ett stort kontaktnät inom If och få en god förståelse för helheten. Du har stora möjligheter till att påverka och driva frågor som du brinner för samt att vara involverad i intressanta projekt och frågeställningar.

Profilen vi söker är

Vi söker framförallt personer med några års arbetslivserfarenhet. Du kan t.ex. ha arbetat med hantering av operationella risker, beräkning av försäkringstekniska skulder, finansiella instrument och/eller intern kontroll. Förståelse för redovisning och hur olika flöden kopplar till extern rapportering är meriterande liksom tidigare erfarenhet från bank och försäkring.

Analytisk förmåga är viktigt för rollen liksom att uttrycka sig väl i skrift på såväl engelska som svenska. Du kommer att ansvara för att utveckla arbetssätt och driva olika frågeställningar vilket ofta sker genom utbildning och work-shops. Du bör därför ha en hög social kompetens, vara kommunikativ samt ha en förmåga att påverka andra människor.