Compliance Officer

Stöttar och granskar att lagar och regler följs

Om rollen...

Uttrycket Compliance betyder regelefterlevnad och som Compliance Officer arbetar du med att stödja och kontrollera att If följer lagar och regler. I rollen ingår flera delar, t.ex. att utbilda och ge råd, ta fram och underhålla interna regelverk, granska regelefterlevnaden, identifiera och värdera risker, utreda incidenter och informera ledningen och styrelsen. Det dagliga arbetet är självständigt och omväxlande med en stor mängd olika frågeställningar. Du kommer att lära dig mycket om försäkringsverksamhet i allmänhet och Ifs verksamhet i synnerhet och komma i kontakt med alla delar av verksamheten.

Vi som jobbar är...

Vi som jobbar som Compliance Officers har alla en akademisk examen, antingen som jurist eller som civilekonom. Vi har olika arbetslivserfarenhet inom Compliance-området och vår tid på arbetsmarknaden varierar, vi är allt från nyexaminerade till seniora inom gruppen.

Möjligheterna är...

Compliance-funktionen är en nordisk funktion vilket innebär ett nära samarbete över landsgränserna. Eftersom det ständigt kommer nya lagkrav krävs det att personerna på Compliance håller sig uppdaterade. Du kan givetvis byta roll inom gruppen till en mer senior tjänst men du kan också få leda projekt inom olika legala områden.

Profilen vi söker är...

För att arbeta hos oss behöver du ha hög integritet, vara strukturerad och ha ett analytiskt sinne. Det är viktigt att du är duktig på att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och i skrift. Som Compliance Officer är du en lagspelare som samtidigt motiveras av att ta självständigt ansvar för arbetsuppgifterna.