Riskanalytiker

Med uppdrag att beräkna och beskriva risker

Om rollen...

Som riskanalytiker arbetar du med kvantitativa modeller för aggregerad riskmätning som täcker hela koncernen samt med beräkningar relaterade till Ifs kapitalisering. Genom rollen får du vara en viktig del av Ifs koncernövergripande arbete kring riskhantering, som behövs för att säkerställa en god intern förståelse för vår riskprofil och hur den kan optimeras men också för att relevanta lagar och förordningar inom detta område följs.

Vi som jobbar är...

Vi som arbetar som riskanalytiker har alla en eftergymnasial utbildning med matematisk tyngd. Vissa har läst en civilingenjörsutbildning inom teknisk fysik eller industriell ekonomi och andra har läst matematik, matematisk statistik eller aktuarieprogrammet. Arbete med system och data är en naturlig del av vardagen för en riskanalytiker och därför är vana vid datorer och programmering en viktig komponent.

Vill du veta mer?

Läs mer om hur det är att jobba på If och se vilka lediga roller vi har just nu. Kanske hittar du något får dig att vilja ta nästa steg i karriären.

Se alla lediga jobb
Fler roller inom analys och statistik

Möjligheterna är...

Som riskanalytiker får du en god förståelse för Ifs exponering mot olika typer av risker och en unik inblick i olika delar av Ifs verksamhet. Du får en möjlighet att arbeta med människor med liknande bakgrund som du, men också med människor som har studerat ekonomi eller juridik. Du har möjlighet att avancera till chefstjänster inom området men också bredda dig i andra analytikertjänster, såsom analytiker eller aktuarie inom försäkringsverksamheten.

Profilen vi söker är...

Du har en fallenhet för siffror och matematisk statistik, men också ett intresse för en bred förståelse av If som bolag. Du är självständig och är bra på att göra avvägningar mellan precision och tidsinsats vad gäller beräkningar samt är utåtriktad och social. I och med att du arbetar med andra människor som ibland inte har samma bakgrund som du, är det viktigt att du har en god förmåga att presentera och förklara resultatet av ditt arbete på ett pedagogiskt sätt. Tidigare branscherfarenhet är inget krav.