Nationella Viltolycksrådet

I Sverige sker det mer än 60 000 viltolyckor varje år. Och i genomsnitt sker det mer än en viltolycka var åttonde minut. Vårt uppdrag är att minska antalet viltolyckor.

Viltolyckorna i Sverige

If är en intressent i Nationella Viltolycksrådet, som på uppdrag av regeringen verkar för att minska antalet viltolyckor. Nationella Viltolycksrådet leds av Rikspolisstyrelsen.

Rådet organiserar även det så kallade eftersöket, då jägare hanterar det skadade djuret så att dess lidande kortas, när en olycka har inträffat. Tillsammans kan vi som är medlemmar i rådet bidra med kunskaper och konkret arbete för att minska riskerna för viltolyckor ute på vägarna.

På Nationella Viltolycksrådets hemsida finns mängder av information och statistik om viltolyckor i Sverige. Där kan man bland annat se vilka vägar som är särskilt olycksdrabbade och antalet viltolyckor med olika viltslag i respektive län.

Vid en viltolycka ska man alltid omedelbart ringa Polisen på 112 och märka ut olycksplatsen. De djur som avses är björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Även ren ska anmälas fastän de inte räknas som vilt. Att låta bli att anmäla viltolycka man varit med om betecknas som smitning, vilket är ett brott.

För att få försäkringsersättning för skadorna på bilen vid en viltkrock behöver man ha helförsäkring