Detta betyder försäkringsorden

Personförsäkringar

Personförsäkringar är samlingsnamnet för de försäkringar du som person kan teckna för att kunna få ersättning om du blir allvarligt sjuk, om du råkar ut för ett olycksfall eller vid dödsfall. Personförsäkringar kan tecknas individuellt eller som en gruppförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

En försäkring som bland annat ersätter kostnader i samband med ett olycksfall. Den ersätter även bestående skada och ärr till följd av olycksfallet.

Läs mer om olycksfallsförsäkring för privatpersoner

Läs mer om olycksfallsförsäkring för företag

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

En försäkring som ersätter kostnader i samband med olycksfall och ersättning för bestående skada. Försäkringen lämnar även ersättning för vissa allvarligare sjukdomar.

Läs mer om sjuk- och olycksfallsförsäkring

Barnförsäkring

Detta är en sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn. Den gäller tills barnet fyller 25 år och ger ett ekonomiskt skydd för både barnet och föräldrarna vid olycksfall och vid allvarliga sjukdomar. 

Läs mer om barnförsäkringen

Vuxenförsäkring 50+

En försäkring som bland annat lämnar ersättning vid bestående skada, ärr och kostnader efter ett olycksfall och som även lämnar ersättning vid vissa allvarliga sjukdomar.

Läs om Vuxen 50+ försäkringen

Gravidförsäkring

En försäkring som ger ekonomisk skydd för den som är gravid och barnet under graviditeten och i sex månader efter födseln. If erbjuder två olika nivåer, en kostnadsfri gravidförsäkring och en med utökat skydd.

Läs mer om gravidförsäkring

Livförsäkring

En försäkring som ger ekonomisk trygghet för dina efterlevande i händelse av dödsfall.

Läs om livförsäkring för privatpersoner

Läs om livförsäkring för företag

Sjukvårdsförsäkring

Denna försäkring ger snabb tillgång till hälso- och sjukvård vid behov. Försäkringen finansierar den vårdinsats, utöver eventuell självrisk, som du behöver. Genom Ifs vårdplanering ges rådgivning, vårdplanering och koordinering under vårdprocessen. Sjukvårdsförsäkringen fungerar som komplement till den offentliga sjukvården.

Läs om privat sjukvårdsförsäkring

Läs om sjukvårdsförsäkring för företag

Skillnaden mellan individuell och kollektiv försäkring

En individuell personförsäkring tecknas individuellt och risken beräknas utifrån den enskilde individen. Utöver individuella försäkringar finns det sådana som tecknas kollektivt.

Gruppförsäkring och kollektiv försäkring tecknas vanligtvis via arbetsgivare eller fackförbund och risken beräknas då för kollektivet. En kollektiv försäkring följer din anställning eller medlemsskapet i fackförbundet.

Du kan ha både individuell försäkring och en grupp- eller kollektiv försäkring samtidigt och få ersättning från båda.

Sjukförsäkring

Det är en kollektiv- eller gruppförsäkring som ger en ekonomisk trygghet vid längre sjukskrivning och ersätter för förlorad arbetsinkomst. Ersättning ges efter 90 dagars sjukskrivning. Sjukförsäkring erbjuds ofta av arbetsgivare som har kollektivavtal. 

Ersättning vid sjukskrivning (EVS)

EVS är förkortningen för Ifs företagsförsäkring som ger arbetsgivaren ekonomisk ersättning i händelse av sjukskriven anställd. Det är svårt att förutse en sjukskrivning och vilka konsekvenser det kan få. En längre sjukskrivning kan innebära stora kostnader och försämrad lönsamhet för verksamheten. Denna försäkring berättigar till ersättning om sjukpenning beviljats från Försäkringskassan för den sjukskrivne.

Läs mer om ersättning vid sjukskrivning

Hälsodeklaration

Med hälsodeklaration menas att du i samband med köp av försäkring svarar på frågor om din hälsa. Det kan du enkelt göra genom att fylla i en elektronisk hälsodeklaration. Hälsodeklarationen behövs för att kunna få en personförsäkring som gäller vid sjukdom. 

Vid tecknade av barnförsäkringar är det barnets vårdnadshavare som besvarar frågorna.