Hälsa och välbefinnande

Vi på If vill öka kunskapen om vad som främjar hälsa och skapar drivkraft att förändra en eller flera levnadsvanor. Här kommer några råd som kan främja hälsan och ett hälsosamt liv. 

Hälsa är inte bara rätt kost och motion

Hälsa handlar inte enbart om sunda levnadsvanor som näringsrik kost och regelbunden motion utan även om inkludering, återhämtning och psykiskt välbefinnande. Vi vill genom vårt arbete främja människors fysiska och psykiska hälsa samt arbetsförmåga.

En ökad medvetenhet och stöd till positiva förändringar gynnar individ, företag och samhälle genom ökad hälsa och välbefinnande, bättre arbetsmiljö och genom att färre behöver söka vård eller bli sjukskrivna. Denna fråga är även en viktig del av FN:s globala hållbarhetsmål 3 Hälsa och välbefinnande, som handlar om att ge människor rätt förutsättningar för att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling.

8 tips för ett mer hälsosamt liv

  1. En liten livsstilsförändring kan göra stor skillnad och leda till nya goda vanor. Utgå från vad som känns viktigast för dig. Det kan till exempel vara att prioritera god sömn.
  2. Att få till vardagsmotionen kan handla om att ta en lunchpromenad varje dag med medelhög eller hög intensitet.
  3. Återhämtning, inte minst den mentala, är jätteviktig för att behålla hälsa och välbefinnande och ett bra första steg är att ta sig tid att stanna upp och reflektera en stund varje dag. Med medveten närvaro kan vi lättare undvika för stora påfrestningar och njuta av nuet.
  4. Att få i sig näringsrik kost kan på sikt vara skillnaden mellan att må bra eller inte. En varierad kost i lagom mängd ger en balanserad energi under dagen och kroppen kan tillgodogöra sig näringen och stärka kropp och själ.
  5. Goda levnadsvanor minskar risken för ohälsa och olycksfall, vilket även minskar risken för längre tids sjukskrivning.
  6. Hälsa och välbefinnande beror inte bara på hur du tar hand om dig själv utan även din interaktion med andra människor. Vi behöver alla i någon utsträckning en känsla av mening och sammanhang. Vårda dina sociala relationer. Både för din egen hälsas skull och för andras.
  7. En undersökning som If gjort visar att ganska många känner en oro över sin privata ekonomi. Ett sätt att skapa trygghet är att se över sin privatekonomi och till exempel genom att ställa utgifter mot inkomster och se till att ha en buffert för oförutsedda utgifter.
  8. Se över ditt och familjens personförsäkringsskydd. Det finns sjuk- och olycksfallsförsäkring, barnförsäkring och livförsäkring samt sjukvårdsförsäkring som ger dig snabb vård vid medicinskt behov och som gör att du inte riskerar lång väntan till operation. Här kan du läsa mer om hur de olika försäkringarna hjälper till att trygga familjens ekonomi om olyckan skulle vara framme – Personförsäkringar för barn och vuxna