Hälsobarometern

I Ifs Hälsobarometer 2022, den första i en serie årliga rapporter, samlar vi insikter från egen statistik, offentlig statistik och en rad undersökningar som If låtit göra bland allmänheten och Sveriges småföretagare under pandemin. 

Vi vill höja kunskapsnivån om svensk hälso- och sjukvård och försäkringsbolagens roll i välfärden.

Av Hälsobarometern 2022 framgår det bland annat att:

  • 38 procent upplever att de har svårare att upprätthålla en hälsosam livsstil när de arbetar hemifrån.
  • Fler kvinnor än män vill jobba mer hemifrån, kan detta bli en kvinnofälla?
  • 16 procent säger sig leva i ett ekonomiskt ojämlikt förhållande.
  • Bristande förtroende för vården hos de svenska medborgarna - nästan var tredje person litar inte på att få snabb skattefinansierad vård.
  • 40 procent av småföretagare har bristande förtroende till att deras personal ska få snabb vård.
  • En samhällstrend är att livsstilsrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, vissa cancerformer samt mental ohälsa ökar.

Vi vill höja kunskapsnivån om svensk hälso- och sjukvård och försäkringsbolagens roll i välfärden.

Kristina Ström Olsson, Nordisk hälsostrateg, If