Förslag #5

Bygg säkrare cykelparkeringar vid tågstationerna

En stor del av ökningen av cykelresor i framtiden kommer att ske genom fler kombinationsresor där cykeln utgör en del . En vanlig kombinationsresa är att man cyklar från hemmet till tågstationen för att ta tåget resten av resan.

I takt med att cyklarna blir allt mer avancerade och dyra, till exempel säljs allt fler elcyklar, ökar behovet av säkra och väderskyddade cykelparkeringar vid järnvägsstationerna.

Cykelstölder är fortfarande allt för vanliga och uppklarandeprocenten mycket låg. Därför är det angeläget att både cykeltillverkare och samhälle arbetar med att få fram bättre säkerhetslösningar.

Låser upp cykeln
Säkrare cykelparkering för att undvika cykelstölder.

Mycket talar för att stöldrisken får cyklister att köpa billigare cyklar eller använda en gammal cykel istället för den cykel man egentligen skulle vilja använda. Eftersom cyklar som är nya och av god kvalitet är trafiksäkrare finns en risk för att mindre trafiksäkra cyklar används vid resor där cyklisten måste parkera cykeln under en längre tid utan tillsyn, t ex vid järnvägsstationen.

Sannolikt är samhällsnyttan av bättre cykelparkeringar vid just järnvägsstationer särskilt stor. Det finns starkt stöd i forskningen för att cyklingen ökar om det finns tillgång till god cykelparkering . Dessutom finns holländska uppgifter om att bekväma och säkra cykelparkeringar vid stationer kan öka tågresandet med upp till tio procent .

Om samhället vill minska bilåkandet och öka cykling och kollektivtrafikresande så är säkra och väderskyddade cykelparkeringar vid järnvägsstationerna en bra investering.

Vilka är fördelarna med förslaget?

  • fler som cyklar
  • fler som åker tåg
  • underlättar kombinationsresor
  • färre cykelstölder
  • större användning av trafiksäkra cyklar av god kvalitet