Förslag #4

Säkerhetsanpassa tunga fordon för döda vinkeln

Även om det bästa för cykelsäkerheten är att bygga en separerad infrastruktur för cykel, kommer blandtrafik alltid vara en del av vardagen för cyklister i städer. Därför är det viktigt att teknikutvecklingen används för att skapa en säkrare cykelmiljö.

Ett exempel är användandet av smarta sensorer och annan teknik där man skulle kunna minska risken för att cyklister skadas eller dödas av tunga fordon som svänger.

Tunga fordon har svårt att se cyklister på grund av fordonets storlek och att föraren är placerad högt upp. Den så kallade döda vinkeln kan vara stor när det gäller cyklister som befinner sig vid sidan om ett tungt fordon som en lastbil eller buss.

Lastbilschaufför
Cyklisters säkerhet är inte enbart en fråga för cyklisterna själva.

Hittills har denna situation, som är en av de vanligaste dödsorsakerna för cyklister, i bästa fall hanterats genom att cyklisterna kan ställa sig framför kön med motorfordon vid trafikljus så att de blir synliga. I många korsningar finns inte denna möjlighet eller någon annan lösning heller, vilket leder till att cyklisten blir utsatt för en stor risk.

Cyklisternas säkerhet är inte enbart en fråga för cyklisterna. Delar av personbilsindustrin har tagit detta ansvar genom att utveckla olika varningssystem som gör bilförarna uppmärksammade på att oskyddade trafikanter finns runt fordonet.

Storleken på döda vinkeln är dessutom en fråga om design av tunga fordon. En engelsk studie som gjorts på uppdrag av Transport for London, visar att döda vinkeln i praktiken kan elimineras om fordonet designas rätt. Döda vinkeln skiljer sig enligt undersökningen mellan 0 och 1,9 meter, beroende på design .

Eftersom tekniken finns tillgänglig är det rimligt att även tillverkare och förare av tunga fordon tar ett ansvar för de oskyddade trafikanterna.

Det finns flera sätt att införa sådana system. Antingen genom att branschen gör det frivilligt eller genom att det ställs krav på design och/eller säkerhetssystem för tunga fordon.

Vilka är fördelarna med förslaget?

  • en säkrare trafikmiljö
  • färre döda cyklister
  • bättre arbetsmiljö för yrkesförare