Förslag #3

Tillåt cykling mot enkelriktat

Enkelriktade gator innebär att alla fordon, även cyklar, bara får färdas i ena riktningen. Regleringen med enkelriktade gator utgår i grunden från hur motorfordonstrafiken ska flyta genom en stad eller stadsdel.

En av de vanligaste anledningarna till enkelriktning är att gatan är smal och det är svårt för två bilar att mötas, vilket i sin tur ibland kan bero på att kommunen/väghållaren prioriterat kantstensparkering av bilar som tar upp yta.

Många städer har i sina cykelplaner pekat ut att cyklar borde kunna undantas från förbudet att färdas i motsatt riktning på enkelriktade gator . Cyklar tar upp avsevärt mindre plats än bilar och cyklingens logik gör det svårt att motivera omvägar för att ta sig från punkt A till punkt B. En av cyklingens stora fördelar är att det är snabbt och smidigt att ta sig fram.

Det är dock inte helt lätt att genomföra undantag för cyklar på enkelriktade gator. Städer har olika lösningar för detta med exempelvis målade cykelfält och/eller olika försök med skyltning. Risken finns att man skapar osäkerhet och otydlighet för alla trafikanter när det inte finns en enhetlig skyltning eller målning. Det finns också en risk att biltrafiken ignorerar enkelriktningen när de skyltar man är van vid byts ut mot andra skyltar i samband med olika försök och experiment. Tydligheten är därför att största betydelse.

Eftersom det finns stora fördelar för cykeltrafiken och få nackdelar, borde cyklar kunna undantas från enkelriktningen genom en tydlig och enhetlig skyltning.

Vilka är fördelarna med förslaget?

  • en smidigare cykeltrafik med kortade restider.
  • färre cyklister som bryter mot reglerna.
  • en säkrare trafikmiljö med skyltning som utgår från verkliga förhållanden, eftersom många cyklister bryter mot denna regel idag.
Tillåt cykling mot enkelriktat.