Förslag #2

Tillåt cyklister att svänga höger vid rött

Korsningar där cykeln ingår i blandtrafik utgör en risk för cyklisters säkerhet. Det finns en rad olika sätt att minska riskerna.

Den farliga situationen då cyklisten hamnar i ”döda vinkeln” för förare av tunga fordon är den som är viktigast att undvika. Särskilt ofta förekommer denna situation då ett tungt fordon ska svänga höger samtidigt som cyklisten befinner sig på fordonets högra sida. Föraren ser inte cyklisten och dessutom har tyngre fordon en förmåga att skära kurvan på ett otäckt sätt på grund av sin längd. Cyklisten blir då klämd och kan hamna under exempelvis lastbilen eller bussen.

Kvinna cyklar i stan
Låt cyklister svänga höger vid rött ljus.

Ett sätt att minska denna risk är att tillåta cyklister att svänga höger när övrig trafik har rött ljus. På så sätt slipper cyklister som ska svänga höger stå och vänta i en utsatt position som dessutom följs av den ännu mer utsatta positionen då både cykeln och det tyngre fordonet svänger samtidigt.

Det är med dagens svenska trafikregler inte möjligt att tillåta cyklister att svänga höger vid rött. Däremot är det tillåtet på många andra ställen i världen. Exempelvis har danska Transport- och byggministeriet efter en treårig försöksperiod beslutat att det från och med 1 september 2016 ska vara tillåtet för cyklister att svänga höger vid rött .

Tillåten högersväng vid rött skulle göra cykeltrafiken smidigare och mindre farlig.

Vilka är fördelarna med förslaget?

  • Högersvängande cyklister slipper den utsatta positionen det innebär att stå och vänta till höger om tunga motorfordon.
  • De slipper svänga höger samtidigt som tyngre fordon svänger höger, vilket är en mycket farlig situation.
  • En säkrare tillvaro för cyklisterna med minskat antal olyckor som följd.
  • En smidigare cykeltrafik med förkortade restider.