Förslag #1

Inför ”förgrönt” för cyklister i utsatta korsningar

Korsningar där cykeln ingår i blandad trafik är ofta en obehaglig upplevelse för cyklisten som både känner sig och är utsatt. Riskerna är flera.

En av de absolut farligaste situationerna för cyklister inträffar när cyklisten hamnar bredvid ett tyngre motorfordon som ska svänga i en korsning. Förare av större fordon som lastbilar och bussar ser inte cyklisten då denna lätt hamnar utanför förarens synfält, i den så kallade ”döda vinkeln”.

Det finns flera sätt att minska riskerna i korsningar och för situationen med tunga fordon som svänger. Ett sätt är att dra tillbaka stopplinjen för motorfordon i trafikljusreglerade korsningar och på så sätt skapa ett utrymme framför motorfordonen, en så kallad ”cykelbox” där cyklarna kan invänta grönt ljus.

Reglering med trafikljus kan också användas för att skapa en tryggare situation för cyklisterna. Genom att låta cyklisterna få grönt ca 10 sekunder före övrig trafik, så kallat ”förgrönt” , skapas en möjlighet för cyklisterna att hinna ut i korsningen först och bli synliga för övriga trafikanter. Under dessa tio sekunder hinner många cyklister passera korsningen, vilket innebär färre riskmoment när bilarna sedan får grönt.

Förgrönt skulle kunna byggas ut i svenska städer i högre utsträckning än idag. Det finns två hinder för denna utbyggnad. Det första är att kapaciteten för övrig trafik minskar något till följd av kortare intervaller för motortrafiken, vilken ofta prioriteras i trafikplaneringen. Det andra hindret utgörs av att det finns regler om primära och sekundära trafiksignaler som kan försvåra utbyggnaden av förgrönt i vissa korsningar. I exempelvis korsningen Kungsgatan/Sveavägen har Stockholms stad valt att införa förgrönt trots att reglerna egentligen förbjuder det. Dessa hinder skulle behöva ses över mot bakgrund av att många cyklister skadas eller dör i korsningar.

Vilka är fördelarna med förslaget?

  • Cyklisterna blir synligare för övriga trafikanter i korsningarna.
  • Cyklisterna hinner ut ur korsningen innan övrig trafik kör in i den, oavsett om cyklisterna kör rakt fram eller svänger höger/vänster.
  • En säkrare tillvaro för cyklisterna med minskat antal olyckor som följd.
Cyklister hamnar lätt i den "döda vinkeln".