10 förslag om förbättring för cyklister

För den som cyklar i trafiken idag finns det många utmaningar. Otydliga regler och dålig planering gör trafiken osäker och ineffektiv för både cyklister och bilister. Med våra tio cykelförslag vill vi bidra till säkrare trafikmiljö för alla som rör sig på vägarna.

Gör det enklare att cykla

Staten vill att det ska bli enklare för fler att cykla och många kommuner har satt upp ambitiösa mål.

Bakom cykelns ökade popularitet står även livsstilstrender. När allt fler bryr sig om sin hälsa blir cykeln ett naturligt sätt att både pendla till jobbet och ta sig fram på fritiden. När fler förväntas cykla behöver både trafikregler och infrastruktur anpassas. Därför har vi tagit fram tio enkla förslag om hur man kan göra det enklare och säkrare att cykla i städerna, som också underlättar för bilister och andra trafikanter.

Med förslagen vill vi väcka tankar som kan leda till bättre trafikmiljö, bättre hälsa och bättre städer. Om du som läsare har synpunkter får du gärna uttrycka dem där vi finns i sociala medier.

För oss på If är det viktigt att bidra med kunskap och idéer i samhällsdebatten. If har länge varit engagerade i olika trafiksäkerhetsfrågor, bland annat med forskning om oskyddade trafikanters situation.