Återuppbyggnad på ett mer miljövänligt och hållbart sätt

Det var ett pizzasug som startade branden som totalförstörde det kombinerade lägenhetshuset och kontorsbyggnaden i norska Sandefjord. Efter branden förvandlade If lokalerna i Sandefjord till ett pilotprojekt för vårt nya, mer hållbara sätt att återuppbygga byggnader i framtiden.  

Allt började med en måltid i december 2021

En hungrig hyresgäst tog ut en fryspizza ur kartongen, placerade den på ett galler och la sen den tomma kartongen ovanpå spisen. Han slog snabbt på spisen – men kanske lite för snabbt, eftersom han inte märkte sitt ödesdigra misstag: Han hade slagit på en av spisplattorna i stället för ugnen. 

Han rusade ut genom dörren för att snabbt uträtta några ärenden, men innan han kom tillbaka var katastrofen redan ett faktum i köket. Lågorna från den brinnande pizzakartongen hade spridit sig till resten av lägenheten, och den våldsamma brandens snabba förlopp resulterade i omfattande skador på byggnaden. 

Pilotprojekt som gäller hållbarhet

Idag bedrivs ett intensivt arbete på platsen – flera personer reparerar byggnaden för att återställa den till sitt ursprungliga skick. Men något är annorlunda. Byggnaden omfattas av Ifs nya policy för hållbara byggnader, vilket gör det ännu enklare att återuppbygga skadade byggnader på ett hållbart sätt. 

Under ombyggnaden, där massivt trä används, kommer byggnaden att anslutas till fjärrvärmenätet och solpaneler kommer att monteras på taket. Dessutom vidtas ett antal enkla hållbarhetsåtgärder, som installation av automatiska vattenkranar på toaletterna. 

– Fjärrvärme är det som vi har störst förväntningar på. Vi har ingen tidigare erfarenhet av det, men det verkar vara ett förnuftigt och säkert sätt att värma upp byggnader på, säger Ole Arvesen, en av de två ägarna av byggnaden i Sandefjord. 

Rådgivning och support

Genom Hållbart bygge tillhandahåller If konkret rådgivning, vägledning och ekonomiskt stöd för hållbara åtgärder vid återställning efter omfattande skador på kommersiella byggnader. Detta är baserat på certifieringsmodellen BREEAM-NOR. Certifieringen är Norges mest använda miljöcertifieringssystem för byggnader. 

Hållbart bygge ingår nu som en del av försäkringsskyddet i den norska Fastighetsförsäkring Super för kommersiella fastigheter. Det omfattar rådgivning och ekonomiskt bidrag till hållbara åtgärder i samband med återuppbyggnad vid omfattande skador, exempelvis efter en brand. 

Hållbart bygge gäller när skadorna på en byggnad är minst 50-procentiga, eller om skadekostnaderna överstiger 10 miljoner norska kronor. Då kommer If, tillsammans med kvalificerade externa rådgivare och partners, att ge råd, vägledning och stöd för föreslagna hållbarhetsåtgärder relaterade till skadorna, på upp till 3 miljoner kronor. 

– Eftersom vi vet att nästan 40 procent av världens energirelaterade utsläpp av växthusgaser är kopplade till byggande och drift av byggnader, vet vi också att varje åtgärd som är relaterad till hållbart byggande kommer att bidra till en faktisk minskning av de totala utsläppen, säger Odd Magnus Barstad, Nordic Head of Claims på If. 

Positivt initiativ

Norska Grønn Byggallianse hanterar BREEAM-certifieringen i Norge och arbetar för att göra hållbarhet till det naturliga valet i bygg-, anläggnings- och fastighetssektorn. 

VD:n Katharina Th. Bramslev är mycket nöjd med Ifs initiativ: 

– Ekonomiska morötter är viktiga för att vi ska kunna nå våra klimat- och miljömål i tid. Och bank, finans och försäkring spelar en viktig roll, säger Katharina Th. Bramslev. 

Line Gjengedal Ruud, Head of Large, Complex & International Claims på If, tillägger:  

– Med vår långa erfarenhet och kunskap om kommersiella byggnader är vi i en unik position att kunna ge våra företagskunder konkreta råd, vägledning och hjälp med att genomföra hållbara åtgärder i samband med återuppbyggnad efter skador. 

Under återuppbyggnadsprocessen får företaget dokumentation om de BREEAM-poäng som uppnåtts, samt en beräkning av minskningen av byggnadens CO2-avtryck. 

Lagerlokaler, industribyggnader och lantbruksbyggnader omfattas för närvarande inte av policyn för Hållbart bygge. 

Det här är BREEAM

BREEAM-familjen av certifieringssystem ägs av Building Research Establishment (BRE) i Storbritannien. 

BREEAM har lokala anpassningar i flera länder och är en miljöcertifiering för nya byggnader och större renoveringar. Norska Grønn Byggallianse hanterar BREEAM-NOR, som är den norska versionen av BREEAM för nybyggnation och renoveringar, och man kommer inom kort även att förvalta BREEAM-In-Use, som används för befintliga byggnader. 

När en byggnad byggs enligt BREEAM-standarden har projektet kvaliteter som går utöver minimikraven i byggreglerna och man har tagit hänsyn till värden som samhället är mån om. 

En byggnad kan certifieras på fem olika nivåer: Godkänd, Bra, Mycket bra, Utmärkt och Enastående. För varje nivå ökar byggnadens hållbarhetsnivå.