Vad gäller på hemmakontoret?

Hur påverkas arbetsgivarens ansvar för medarbetarna när de jobbar hemma och vilka regler är det som gäller egentligen?

Vi reder ut begreppen med hjälp av vår produktutvecklare Beatrice Hamnström.

Ta hand om dina medarbetare - även när de jobbar hemma

Arbetslivet förändras och gränsen mellan arbete och privatliv blir allt suddigare. Något som har blivit extra tydligt under den senaste tiden. Hur påverkas arbetsgivarens ansvar för medarbetarna när de job-bar hemma och vilka regler är det som gäller? Vi reder ut begreppen med hjälp av Beatrice Hamnström .

På frågan om vilken som är företagets absolut viktigaste tillgång skulle nog de allra flesta företagsledare och arbetsgivare svara: medarbetarna. Att ha medarbetare som trivs, är motiverade och mår bra är A och O för att få jobbet gjort. På en arbetsplats finns det en mängd sätt att hålla energin uppe och hälsan god.

Det finns dessutom tydliga lagstadgade och avtalade regler för vad som gäller på en arbetsplats om det till exempel skulle inträffa en olycka. Men i en tid då fler och fler väljer att arbeta hemma, och framför allt det senaste året då samhället rekommenderat alla som kan att jobba hemma, blir ansvaret och reglerna otydliga.

Beatrice Hamnström, Produktutvecklare på If.

I Sverige har de anställda ett bra skydd när det kommer till olycksfall som sker på arbetsplatsen. Vi har dels den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen som innebär att man kan få pengar av Försäkringskassan när en olycka skett, dels arbetsskadeförsäkringar tack vare kollektivavtal.

Säger Beatrice Hamnström, produktutvecklare på If.

Vilket ansvar har arbetsgivaren?

Bakgrunden är att lagstiftningen utgår från att arbete alltid utförs på en arbetsplats. Med det nya sättet att arbeta utanför arbetsplatsen har den här lagstiftningen blivit föråldrad. Den kräver att olyckan ska ha ett direkt samband med arbetet, och arbetar man hemma kan det vara svårt att bevisa att det var ett arbetsrelaterat samtal man hade i det ögonblick man snubblade och skadade sig.

Det är inte bara olyckor som kan hanteras olika beroende på var arbetet utförs. En stöld i hemmet regleras inte på samma sätt som på arbetsplatsen, vilket gör att företag kan förlora möjligheten att få ersättning för teknisk utrustning som stulits från en medarbetares hem. Hos If får vi fler och fler frågor kring vad som gäller och vem som har ansvar för vad.

-De lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna täcker allt som sker till, från och på arbetsplatsen. Med Ifs olycksfallsförsäkring kan man komplettera så att alla skador under arbetstiden täcks, oavsett om de sker på arbetsplatsen eller hemma. Företaget kan också välja att täcka de anställdas fritid. Och har företaget sin egendom försäkrad hos If täcks även den i medarbetarnas hem, säger Beatrice Hamnström.

Viktigt att medarbetarna känner sig trygga och mår bra

Men frågorna gäller inte bara det tekniska och praktiska. Viktiga saker som ergonomi, skärmar och digitala möten är relativt enkla för arbetsgivaren att styra upp och optimera för arbete i hemmet. Hur medarbetarna mår är knepigare att påverka och kräver nära och transparenta relationer mellan arbetsgivare och anställda. En annan åtgärd som kan skapa lugn, trygghet och arbetsro är kompletterande försäkringar som skyddar och tar hand om alla medarbetare, både hemma och på jobbet.

-Ifs olycksfallsförsäkring täcker medarbetarna under arbetstid inklusive allt som kan hända under en arbetsdag i hemmet. Till exempel att bränna sig på kaffet eller skära sig när man lagar lunch. På så vis fyller den glappet som uppstått mellan lagstiftning/kollektivavtal och tryggheten för alla som jobbar hemma, säger Beatrice Hamnström.

Checklista vid hemmakontor

Här är några saker som är bra att kolla upp när du har anställda som jobbar hemma.

  • Är medarbetarna försäkrade mot olyckor under arbetstid i hemmet?
  • Är företagets egendom försäkrad även i medarbetarnas hem?
  • Har företaget försäkringar eller friskvård för att vårda medarbetarnas hälsa, både fysiskt och psykiskt?

Ta reda på vad som gäller

Det senaste året har situationen såklart varit extrem. Men redan före pandemin syntes en tilltagande trend kring hemarbete, och prognoser visar att väldigt många kommer vilja fortsätta jobba hemma även efter pandemin. I det perspektivet kan det vara en väldigt god idé, både för arbetsgivare och anställda, att sätta sig in i vilka villkor som gäller. Och kanske överväga att täppa till eventuella luckor med kompletterande försäkringar. Ett företag där medarbetarna känner sig trygga och mår bra är nämligen ofta ett företag som går bra och utvecklas i rätt riktning.

-Större kunskap i de här frågorna skulle minska konflikter och problem avsevärt. Och både företag och anställda skulle må bättre, avslutar Beatrice Hamnström.

Prata med oss om försäkringar

Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig för att gå igenom ert försäkringsbehov.