Historia

Våra rötter - 250 år av försäkringshistoria

Även om If är ett relativt nytt företag har vi djupa historiska rötter som sträcker sig tillbaka till 1767.
På den tiden låg Norge under Danmark och Köpenhamn var huvudstad i båda länderna. Stora bränder förstörde helt eller delvis de norska städerna, och det tog ofta flera decennier att bygga upp. Den 18 augusti 1767 undertecknade Christian VII, kung av Danmark-Norge, en lag för brandförsäkring, kallad "Brand-försäkring i Særdeleshed för Kiøbestæderne i Norge".

Försäkringssystemet genomgick sedan ett par fusioner och kallades UNI Försäkring, som blev UNI Storebrand, vilket är grunden till Nordens största försäkringsbolag - If.


1999 - If bildas

Bolaget If, som vi känner det idag, bildades 1999 genom ett samgående av svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter. Syftet var att etablera det ledande skadeförsäkringsbolaget i Norden.

If

Namnet If kommer från ordet OM, som syftar till ”om något händer”. Företagsnamnet är internationellt gångbart vilket är i linje med vår vision om att etablera oss i hela Norden. Namnet symboliserar samtidigt något modernt, unikt och tydligt.

Ifs logotyp visades externt för första gången i samband med If Stockholm Open i tennis som vi fortfarande är huvudsponsor av.


2001 – Sampo blir en del av If

2001 blir Sampos skadeförsäkringsverksamhet en del av If och vi blir därmed det ojämförligt största skadeförsäkringsbolaget i Norden. Sampo


2002 - Stabil expansion och ny VD

Torbjörn Magnusson
2002 tog vår nuvarande VD Torbjörn Magnusson över rodret och samma år introduceras vi på de baltiska marknaderna.

När Torbjörn Magnusson blev VD vände Ifs resultat och vi har sedan dess varit ett av världens mest stabila försäkringsbolag. Vi har exempelvis haft en totalkostnadsprocent (Combined Ratio) mellan 89,9 och 92,8 procent sedan 2004.2004 – If helägda av Sampo

2004 säljer Skandia och Storebrand alla sina aktier i If till Sampo. Därmed blir vi helägda av Sampo, vilket vi är än idag.


2006 – Global expansion

Björn Wahlroos (nu styrelseordförande i Sampo) menar samma år att köpet av If var Nordens bästa köp någonsin.


2009 – If 10 år

2009 firar vi 10 år. Men det är en sanning med modifikation. Via våra olika moderbolag har vi nämligen haft försäkringskunder i mer än 100 år.


2011 – Klimatneutrala

2011 blev If klimatneutrala,. Som ett av de ledande försäkringsbolagen har vi stora möjligheter att, både på egen hand och genom våra leverantörer och kunder, arbeta med klimatfrågan. Förutom att dra ner på våra resor i tjänsten tar vi även ansvar genom att investera i ett antal projekt som reducerar koldioxidutsläppen globalt


If idag

Vi är idag Nordens största skadeförsäkrare med cirka 6 800 anställda i 9 länder. Dessutom har vi anställda på filialkontor runt om i världen.