Marknad och Affärsområden

If är Nordens största sakförsäkrare med en marknadsandel på drygt 20 procent.

If tillhör de ledande sakförsäkringsbolagen

I Sverige, Norge och Finland tillhör If de ledande sakförsäkringsbolagen med en marknadsandel på 19, 26 och 25 procent i respektive land. På den danska marknaden, som är mer fragmenterad, har If en marknadsandel på 5 procent.

År 2002 introducerades Ifs varumärke på de baltiska marknaderna och sedan 2009 är verksamheten samordnad i ett gemensamt bolag, If P & C Insurance AS, som är registrerat i Estland. Verksamheterna i Lettland och Litauen bedrivs i filialer.

Vår breda nordiska närvaro möjliggör effektiva och gränsöverskridande lösningar. Ifs kunder med internationell verksamhet betjänas genom bolagets filialkontor i Frankrike, Holland, Storbritannien och Tyskland.

Verksamheten är indelad i kundsegment inom affärsområdena Privat, Företag och Industri. Baltikum, med speciella marknadsförutsättningar, är ett separat affärsområde.

Privat

Privat är Ifs största affärsområde med 56 procent av den totala premieinkomsten

Vi erbjuder bolagets kunder ett heltäckande utbud av sakförsäkringar i Norden, där vi idag är marknadsledande med 3 miljoner kunder.

Bolaget arbetar med flera varumärken - If (hela Norden), Europeiske (reseförsäkringar i Norge) och olika bilmärkesförsäkringar i samarbete med biltillverkare och märkesverkstäder.

Standardprodukter och skräddarsydda paket

Inom affärsområde Privat erbjuder vi bolagets kunder skadeförsäkringar inom områdena villa/hem, bil och hälsa - såsom barn-, vuxen-, gravid, liv- och olycksfallsförsäkringar. Vi var först på marknaden om s.k. Stor-försäkringar, där vi bakat in alla tillägg som tidigare köpts separat, i omfattande paketlösningar som garanterar ett omfattande skydd för de flesta försäkringsrelaterade händelser.

Effektiv skadereglering

En av nycklarna till Ifs framgång är en snabb och högkvalitativ skadehantering. Omkring 60 procent av skadorna hanteras inom 24 timmar. Allt fler skador kan rapporteras av våra kunder direkt på Internet, vilket ökar möjligheten till snabb skadehantering. Vi är mycket stolta över att ungefär 90 procent av bolagets kunder ger oss betyget 4 eller 5 av 5 för skadehanteringen vid kundnöjdhetsmätningar.

"Vi hanterar över en miljon skador varje år. Vi kan tryggt säga att ingen har mer erfarenhet än vi har vad gäller kompensera skadan och erbjuda bästa kundservice. Våra kunder är i goda händer om olyckan inträffar." Ingrid Janbu Holthe, affärsområdeschef Privat.

Företag

If är marknadsledande i Norden på försäkringar till företag

Affärsområde Företag har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Kunderna är små- och medelstora företag med upp till 500 anställda. Totalt har affärsområdet omkring 330 000 kunder och utgör 29 procent av Ifs totala premieinkomst.

Standardlösningar och specialpaket

Merparten av kunderna består av små företag som efterfrågar standardiserade lösningar medan If för större företag erbjuder individuellt anpassade försäkringar och rådgivning.

Affärsområde Företag erbjuder skadeförsäkringar inom egendom, ansvar, motor, personal samt transportförsäkringar.

Prisvärda lösningar för riskmedvetna företag

Gemensamt för alla kunder är att de erbjuds flexibla och prisvärda försäkringslösningar för riskmedvetna företag i Norden, med ett starkt engagemang och fokus på varje enskilt företag och deras behov.

"Vi försäkrar inte bara företag i hela Norden, utan också företagens allra viktigaste tillgång - människorna som arbetar där. Tillsammans skapar vi de bästa och mest flexibla försäkringslösningarna för varje enskilt företag", Ivar Martinsen, affärsområdeschef Företag.

Industri

Större företag

Affärsområde Industri har cirka 1 300 kunder och utgör 13 procent av vår premieinkomst. Kunderna är större företag med ett komplext försäkringsbehov och en omsättning över MSEK 500 och som har mer än 500 anställda.

Affärsområde Industri skräddarsyr försäkrings- och risk managementlösningar för sina kunder och huvudprodukterna är egendoms-, ansvars-, arbetsskade/olycksfalls- och transportförsäkringar.

Internationellt nätverk

Vi är en ledande aktör på den nordiska marknaden vad gäller industriförsäkringar. Kunderna har sin bas i Norden, men många är verksamma ute i världen. För att kunna erbjuda service internationellt finns kontor i Storbritannien, Frankrike, Holland och Tyskland. Därtill har If Industri ett konkurrenskraftigt, globalt nätverk av samarbetspartners.

"If försäkrar stora företag med verksamhet över hela världen, i konkurrens med de största försäkringsbolagen. Vi har några av de bästa experterna, produkterna och tjänsterna, vilket betyder att de största företagen kan känna sig trygga hos oss".
Poul Steffensen, affärsområdeschef Industri

Baltikum

År 2002 introducerades If på de baltiska marknaderna

Sedan 1 juli 2009 är verksamheten samordnad i ett gemensamt bolag, If P & C Insurance AS, som är registrerat i Estland. Verksamheterna i Lettland och Litauen bedrivs i filialer.
Vi är marknadsledande i Estland med en marknadsandel på 26 procent. I Litauen är marknadsandelen 7 procent och i Lettland 11 procent. Antalet kunder i Baltikum är 300 000.

"Baltikum drabbades hårt av finanskrisen men är nu på väg tillbaka med full kraft. If är en av de största aktörerna på den baltiska marknaden och vi arbetar ständigt med att ta fram innovativa försäkringslösningar för både privatkunder och företag", säger Andris Morozovs, affärsområdeschef Baltikum.