Ifs marknad och affärsområden

If tillhör de ledande sakförsäkringsbolagen

I Sverige, Norge och Finland tillhör If de ledande sakförsäkringsbolagen med en marknadsandel på 19, 26 och 25 procent i respektive land. På den danska marknaden, som är mer fragmenterad, har If en marknadsandel på 5 procent.

  • År 2002 introducerades Ifs varumärke på de baltiska marknaderna och sedan 2009 är verksamheten samordnad i ett gemensamt bolag – If P & C Insurance AS, som är registrerat i Estland. Verksamheterna i Lettland och Litauen bedrivs i filialer.
  • Vår breda nordiska närvaro möjliggör effektiva och gränsöverskridande lösningar. Ifs kunder med internationell verksamhet betjänas genom bolagets filialkontor i Frankrike, Holland, Storbritannien och Tyskland.
  • Verksamheten är indelad i kundsegment inom affärsområdena Privat, Företag och Industri. Baltikum, med speciella marknadsförutsättningar, är ett separat affärsområde.
20 % If är Nordens största sakförsäkrare med en marknadsandel på drygt 20 procent.

Våra affärsområden