Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Viltolyckorna ökar betydligt i Sverige

09-14-2021, 05:00

Viltolyckorna har ökat i Sverige sedan början av 2010-talet – och hittills har 2021 varit mer olycksdrabbat än 2020. Under de närmaste månaderna kan vi räkna med omkring 250 olyckor per dag i landet. Det visar försäkringsbolaget Ifs genomgång av olycksdata från de senaste tio åren.

Under januari till augusti har det rapporterats sammanlagt 36 766 viltolyckor i Sverige. Det är 2 145 fler än i fjol (+6 procent). 

– Viltolyckor är ett stort problem i Sverige. Vi har sett en ökning av dessa under flera år. År 2020 minskade olyckorna något, men nu ser vi en uppgång igen, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Över tid har viltolyckorna ökat kraftigt. Under de senaste tre åren anmäldes 54 463 fler olyckor än under motsvarande tid i början av 2010-talet (+40 procent).

Flest olyckor på hösten med rådjur

Vi går nu in i den mest olycksdrabbade tiden på året. Oktober och november är de månader då det sker flest olyckor med vilt. Vi kan räkna med omkring 15 000 incidenter, motsvarande 250 per dag.

Viltolyckorna inträffar över hela landet, men Kalmar och Kronoberg är de mest olycksdrabbade länen om man tar antalet bilister i beaktande.

– I gryning och skymning löper man störst risk för viltolyckor, det är då som flest djur förflyttar sig för att leta föda. Håll uppsikt längst med vägkanterna och anpassa farten och försök förutse var djur kan dyka upp. Var extra vaksam då viltstängsel upphör, säger Johan Granholm.

I Sverige är det framför allt rådjur som ligger bakom olyckorna. Tre fjärdedelar av viltolyckorna sker i kollision med just rådjur. Sedan början av 2010-talet har antalet olyckor med rådjur i landet ökat med 37 procent.

– Är du på väg att krocka med rådjur ska du bromsa i första hand och styra undan i andra. Risken för personskador är mycket större om du gör en okontrollerad undanmanöver och, eller, krockar med mötande trafik, säger Johan Granholm.

Viltslag

Antal olyckor

2018–2020

Antal olyckor

2010–2012

Ökning/

minskning

Rådjur

139 448

101 627

+37 %

Vildsvin

21 850

9 290

+135 %

Älg

16 160

19 184

−16 %

Dovhjort

9 429

2 861

+230 %

Kronhjort

1 303

858

+52 %

Antalet olyckor per viltslag summerar inte nödvändigtvis med det totala antalet olyckor då mindre vanliga arter inte redovisas här.

Viktigt se över försäkringen

Viltolyckor riskerar bli kostsamma om man saknar försäkring.

– De djurkollisioner som If ersatte under 2020 kostade i genomsnitt 32 500 kronor att reparera, så det är en betydande kostnad varje år, säger Johan Granholm.

– Det är viktigt att se över sin försäkring. För att få ersättning för skador på din bil vid viltolycka så behöver du ha en helförsäkring på bilen, enligt Johan Granholm.

Det finns även tilläggsförsäkring som innebär reducerad självrisk vid kollision med djur och den kan även ge viss ersättning vid halvförsäkring.

– En kollision med ett vilt djur kan vara en både farlig och traumatisk upplevelse, se därför alltid till att köra lugnt och tryggt, enligt gällande trafikregler, säger Johan Granholm.

 

Ifs tips

Gör så här om en viltolycka har inträffat:

  • Sätt ut varningstriangeln.
  • Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.
  • Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
  • Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas.

Så minskar du risken för viltolycka

  • Anpassa farten och tänk på att djuren ofta rör sig i skymning och gryning och de kommer sällan ensamma.
  • Var extra uppmärksam vid åkrar, sjöar, föryngringsytor och där viltstängslet upphör eller börjar.
  • Ekskogar drar till sig vildsvin och ligger det stora granar nära vägen finns det risk att älgar är i närheten.
  • Djuren drar sig dit maten finns och vildsvin gillar ekollon, älgar gillar granskott.
  • En svart sopsäck på en plogpinne betyder varning för lösdrivande renar.
  • Sedan den 1 januari 2010 är du skyldig enligt lag att alltid rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Svenska Jägareförbundet har statens uppdrag att organisera eftersök på trafikskadat vilt. Det finns idag ungefär 5 000 eftersöksjägare i landet och mer än 10 000 eftersökshundar. Var nionde minut, året runt, dygnet runt, utför eftersöksjägare dessa uppdrag för att förkorta påkörda djurs lidande. Det blir cirka 65 000 uppdrag årligen för dessa jägare och deras hundar. Läs mer här.

– En krock med vilt innebär en risk i trafikmiljön. Om man ser en dekal om att eftersök pågår så gäller det att vara extra uppmärksam och sänka farten. Skylten betyder att en eftersöksjägare och dess hund arbetar i området, säger Johan Granholm.

Tabell: Länen med flest viltolyckor

Län

Viltolyckor per 1000 personbilar

Utveckling

Kalmar

31

+37 %

Kronoberg

26

+22 %

Södermanland

23

+65 %

Värmland

22

+28 %

Jämtland

19

+46 %

Gotland

18

+262 %

Uppsala

18

+48 %

Blekinge

18

+37 %

Östergötland

16

+47 %

Jönköping

16

+21 %

Örebro

15

+33 %

Dalarna

14

+17 %

Sverige

12

+40 %

Västra Götaland

12

+57 %

Halland

11

+32 %

Västmanland

10

+23 %

Skåne

10

+28 %

Gävleborg

9

+32 %

Västernorrland

8

+18 %

Västerbotten

8

+43 %

Stockholm

6

+77 %

Norrbotten

5

+16 %

Kolumnen "Utveckling" avser antalet viltolyckor 2018–2020 jämfört med 2010—2012.

 

Metod

Statistiken kommer från Nationella viltolycksrådet. För att räkna ut jämförelsetal mellan länen har vi använt uppgifter om antalet personbilar från SCB.

Utvecklingen över tid är räknad utifrån antalet viltolyckor åren 2018–2020, jämfört med 2010—2012.

Jämförelsen mellan 2020 och 2021 bygger på antal inrapporterade viltolyckor under januari till augusti. Augustisiffrorna kan komma att skrivas upp med enstaka fall i efterhand.

Formuleringarna om hur många olyckor vi kan vänta oss under de närmaste månaderna bygger på snittet för oktober och november under de senaste tre åren.

Fördelningen mellan olika viltslag bör tolkas med viss försiktighet. Den bygger i hög grad på uppgifter som rapporterats av bilisterna själva.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier