Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Väderskadorna ökar – läckage genom villatak har tredubblats på fem år

09-18-2023, 05:00

Väderrelaterade vattenskador i villa under augusti månad har tredubblats på fem år, enligt försäkringsbolaget If. Sett till året som helhet har det skett en anmärkningsvärd ökning. ”Nu krävs det att man som husägare klimatrustar sitt hus”, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If. Nu utser If vecka 38 till Klimatrustningsveckan.

Med Klimatrustningsveckan vill If uppmana alla husägare att se över och skydda sitt hus mot fler naturskador.

Många husägare står inför nya utmaningar att rusta sig mot naturskador i form av exempelvis skyfall. Väderrelaterade vattenskador blir allt vanligare och leder till stora kostnader för privatpersoner och försäkringsbolag.

– Med den senaste tidens kraftiga regn blir det tydligt om man inte har skött om sitt tak. Lösa takpannor och otäta tak är den absolut vanligaste orsaken till vattenskador orsakade av läckage utifrån. Där ser vi nu en tydlig ökning, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Svårt med försäkringsersättning

If får varje månad in ungefär 1000 skadeanmälningar som rör vattenskador, då kan det handla om allt från läckande rör, läckande kylskåp eller diskmaskiner som gått sönder. Den blöta sommaren, och främst augusti som inleddes med regnstormen Hans, har gjort att skadeanmälningarna skjutit i höjden. Försäkringsbolag skiljer på vattenläckor inne i huset och vatten som tagit sig in utifrån.

If ser en tydlig trend där antalet vattenskador i villor stadigt ökar varje år. Ett hack uppåt i statistiken syns år 2021 på grund av skyfallet och översvämningarna i Gävle. År 2023, mellan januari och augusti, hade If drygt 20 procent fler skador jämfört med 2019, och 14 procent fler jämfört med år 2020.

”Vänta inte tills det är för sent”

If ser ett stort behov av att kraftsamla kring klimatrustning hos privatpersoner och husägare. Det går att förbereda sig genom att se över sitt hus och göra de skadeförebyggande åtgärder som rekommenderas.

– Just läckage genom taket kan vara svårt att få full ersättning för genom hemförsäkringen. Man förväntas helt enkelt som husägare se till att taket skyddar mot regn. Det finns råd och hjälp att få – vänta inte tills det är för sent, säger Jenny Rudslätt, på If.

Antal vattenskador i villa (vatten utifrån via tak eller väggar, ovan mark):

Augusti 2018: 129

Augusti 2019: 178

Augusti 2020: 127

Augusti 2021: 326

Augusti 2022: 201

Augusti 2023: 588

Källa: If

Antal vattenrelaterade skador - Villa (inkl. andra typer av vattenskador ex. läckande rör)

Skadetyp

Månad

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Skyfall, inklusive baktryck 

augusti

66

143

62

555

203

484

Storm, hagel

augusti

140

38

28

51

152

254

Vatten, även oljeskada, pulver

augusti

1121

1317

1193

1232

1020

1709

Total

Total

1327

1498

1283

1838

1375

2447

Källa: If

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier