Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Starkt resultat för If trots höga skadekostnader

08-09-2023, 06:48

KVARTALSRAPPORT Försäkringsbolaget If fortsätter att växa. Resultatet för andra kvartalet 2023 påverkas negativt av ovanligt många storskador. Trots samtidens ekonomiska turbulens står If stadigt.

"Vi har kunnat förutse den ekonomiska utvecklingen och justera våra priser därefter. Vårt resultat och vår fortsatta tillväxt, kvartal efter kvartal och år efter år, visar att vi är på rätt spår. Vår långsiktiga strategi är god", säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud.

I dag presenterar försäkringsbolaget If det finansiella resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2023. Premieinkomsten ökar med 5,9 procent (exklusive valutaeffekter) jämfört med det första halvåret 2022. If fortsätter att växa inom alla affärsområden. Under det första halvåret landar totalkostnadsprocenten på 82,7 procent (Q2: 82,9), vilket är en ökning från 82,1 procent samma period 2022. Ökningen beror i huvudsak på fler stora skador.

– Vi har kunnat förutse den ekonomiska utvecklingen och justera våra priser därefter. Vårt resultat och vår fortsatta tillväxt, kvartal efter kvartal och år efter år, visar att vi är på rätt spår. Vår långsiktiga strategi är god, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud.

Resultatet påverkas i betydande grad av fler stora skador än vanligt. Det påverkar i synnerhet resultatet för affärsområde Industri.

– Under det gångna kvartalet har vi haft några av de största skadorna som If någonsin behövt hantera. Förekomsten av stora skador är naturligt oförutsägbar. Det är därför försäkring är viktig, och därför som det är viktigt att ett försäkringsbolag är tillräckligt stort och finansiellt stabilt för att kunna hantera flera stora skador även om de inträffar samtidigt.

– Resultatet påverkas negativt av storskadorna, men de underliggande siffrorna är sunda. Vi växer, vi bibehåller en låg totalkostnadsprocent och vi har lyckats justera priserna i tid för inflationen, så att vi kan presentera ännu ett starkt resultat, säger Morten Thorsrud.

Koncernresultat

  • Premieinkomsten ökade med 5,9 procent (exklusive valutaeffekter) för första halvåret jämfört med samma period föregående år (Q2: 5,6)
  • Premieinkomst Q2: 15 055 MSEK (14 054)
  • Resultat från försäkringstjänster Q2: 2 412 MSEK (2 591)
  • Finansiellt resultat Q2: 1 276 MSEK (4 977)
  • Totalkostnadsprocenten för andra kvartalet var 82,9 procent (80,3) och för första halvåret 82,7 procent (82,1)

 

Det svenska resultatet

  • Premieinkomst Q2: 5 927 MSEK (5 557)
  • Resultat från försäkringstjänster Q2: 611 MSEK (1 096)
  • Totalkostnadsprocent Q2: 86,9 (75,5)

 

Från 1 januari 2023 rapporterar If enligt IFRS 17 och IFRS 9. 2022 års jämförelsetal har räknats om i enlighet med IFRS 17 men inte IFRS 9.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier