Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Sämre hälsa efter ett år av hemarbete

04-27-2021, 05:00

Sämre hälsa, ökad vikt, mindre motion, mer stillasittande och en i allmänhet mindre hälsosam livsstil: det är resultatet av ett år av hemarbete. Det visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If.

Ett år har gått sedan pandemin slog till och en stor del av den svenska arbetskraften började arbeta hemifrån. Nu kan vi se effekterna, inte minst på medarbetarnas hälsa. För vissa har den ökade friheten och minskade pendlingstiden gjort det möjligt att öka sin motion. Men ännu fler upplever att de rör sig mindre i vardagen än tidigare, och att det har fått konsekvenser.

13 procent säger sig vara i bättre fysisk form i dag än innan pandemin, medan 31 procent säger sig vara i sämre form. 46 procent tillbringar mer tid stillasittande. Det visar en undersökning som försäkringsbolaget If låtit Syno International genomföra.

Några nyckelresultat ur undersökningen:

  • 36 procent säger att deras hälsa påverkats negativt.
  • 46 procent rör sig mindre i vardagen än tidigare.
  • 33 procent har gått upp i vikt under pandemin. 
  • 38 procent tycker att det är svårare att upprätthålla en hälsosam livsstil. 

– Undersökningen blottlägger en mycket allvarlig trend. Det här är något som arbetsgivare måste ta på stort allvar. Även om pandemin förhoppningsvis snart är över, så vet vi att många arbetsplatser kommer att fortsätta med distansarbete, åtminstone på deltid, även i framtiden, säger Sofi Alverstrand, expert på personförsäkringar på If.

Utöver ökat stillasittande påverkas många anställda också av en sämre ergonomisk arbetsmiljö hemma än på arbetsplatsen.

– Vi ser att kvinnor är särskilt utsatta för dåliga ergonomiska arbetsförhållanden hemma. Betydligt fler kvinnor (42 procent) än män (31 procent) har upplevt negativa hälsoeffekter som smärta i rygg eller axlar, säger Sofi Alverstrand.

Hälsoeffekterna av hemarbete är allra tydligast hos de yngsta i undersökningen, personer i åldern 18-22 år. I den gruppen säger 57 procent att deras hälsa påverkats negativt av hemarbetet (hela befolkningen: 36 procent), 58 procent (46) att de tillbringar mer tid stillasittande och 58 procent (38) att det är svårare att upprätthålla en hälsosam livsstil vid hemarbete.

32 procent av de som arbetat hemma under pandemin säger sig vilja arbeta hemma mer när pandemin är över, än vad de gjorde innan. 43 procent (50 procent av alla män) säger att de inte vill arbeta mer hemifrån.

– Arbetsgivare planerar nu hur de ska behålla fördelarna av hemarbete även efter pandemin. Många talar om en mix av hem- och kontorsarbete. Då är det viktigt att vara medveten om hälsoriskerna, både i själva arbetsmiljön och i en mer stillasittande arbetssituation, säger Sofi Alverstrand.

Om undersökningen

Panelundersökningen genomfördes av Syno International och besvarades av 1 509 respondenter från ett flertal onlinepaneler 26-28 februari 2021. 713 personer har arbetat hemma under coronapandemin. Respondenterna som ingick i undersökningen hade en jämn fördelning mellan kön, ålder och geografisk hemort. Syno International har 55 anställda på 12 kontor världen över som samlar in och hanterar data kring konsumenter för ledande företag och organisationer.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier