Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Risken för dataintrång oroar många småföretagare

03-08-2022, 06:00

Många småföretagare oroar sig för att drabbas av dataintrång. Kompetensnivån om hur man hanterar den typen av brott är låg. En stor andel saknar kompetens att upptäcka en attack och många vet inte heller hur de ska agera om de drabbas. Det visar Ifs årliga småföretagarundersökning 2022.

En stor andel småföretagare saknar kompetens att upptäcka dataintrång och många vet inte heller hur de ska agera om de drabbas.

Digitaliseringen har kommit långt och många verksamheter är utsatta när det handlar om olika typer av databrott och hacking. Varje år drabbas tusentals små och stora företag av databrott.  

If har låtit Novus fråga 1 089 småföretagare vad de oroar sig för och vad som riskerar att ge allvarliga konsekvenser för bolaget. Databrott hör till ett av de största orosmomenten.

Nästan var tredje (30 procent) småföretagare svarar att de inte har kompetens att upptäcka om de har drabbats av dataintrång eller IT-bedrägeri. Var fjärde (25 procent) vet inte hur de ska agera i händelse av dataintrång eller IT-bedrägeri. Uppemot var fjärde (19 procent) har affärskritisk information i sina datorer. Och var sjätte (15 procent) oroar sig för att företaget ska utsättas för dataintrång.

Större sårbarhet med ökat distansarbete

Risken att drabbas för databrott har ökat under coronapandemin. Ökat distansarbete har lett till att fler arbetsuppgifter sker över öppna nätverk, där cyberbrottslingar utnyttjar kända sårbarheter.

– Många av oss har jobbet tillgängligt oavsett var vi befinner oss, via vår mobil och dator. Det är höga digitala värden som vi varje dag förvaltar som en del av vårt jobb, ibland via öppna nätverk utanför hemmet eller arbetsplatsen. Detta vet de kriminella aktörerna om, och vill givetvis utnyttja, säger Frida Lagergren, ansvarig för företagsförsäkringar på försäkringsbolaget If.

Många attacker påbörjas via ett mejl ifrån en till synes betrodd källa, med till exempel en länk som verkar innehålla relevant information men som istället innehåller skadlig mjukvara när den öppnas. Det kan exempelvis handla om så kallad ransomware (utpressarprogam) där ens filer blir låsta och man uppmanas betala en lösesumma för att kunna öppna filerna igen.

IT-säkerhetskurs kan skydda bolaget

Frida Lagergren råder alla företagare att genomföra en säkerhetsutbildning. Genom att utbilda personalen i IT-säkerhet kan företaget stärka sin kompetens, och därmed minska risken att drabbas av databrott.

– Kurser inom informationssäkerhet ger bland annat kunskap och tips om hur du förbättrar säkerheten och hur du som företagare i det dagliga bör kontrollera mejl och länkar för att minska risken att utsättas för brott, säger Frida Lagergren.

Företagskunder hos If erbjuds gratis tillgång till utbildning i informationssäkerhet.

– Genom kursen lär du dig och dina medarbetare hur ni kan jobba smart för att hela tiden förbättra säkerheten. Och att snabbt ta hjälp, vilket försäkringen ger,  när man märker att något hänt, säger Frida Lagergren.

Ett exempel från verkligheten

Ett konsultföretag inom teknikområdet som är kund hos If drabbades av ett ransomware-virus som låste alla system. Kunden kontaktade då If som såg till att ett IT-säkerhetsföretag genast började hjälpa företaget. Det tog över en månad men sen var hela problemet åtgärdat och verksamheten fungerade normalt igen. Kostnaderna för IT-hjälpen och de förlorade intäkterna som företaget drabbades av, omfattades av Ifs Databrottsförsäkring.

Försäkring mot databrott

Om verksamheten utsätts för en attack måste man agera snabbt och en försäkring hjälper dig som företagare genom denna process.

– En försäkring kan hjälpa dig med experter som utreder vad som har hänt, de​ kan stoppa en eventuell attack och begränsa skadan. Du kan också få hjälp med kostnaden för att rekonstruera data och återställa system. Attacken kan även ha lett till förlorade intäkter, som till exempel ett avbrott i verksamheten som du då kan få ersättning för, säger Frida Lagergren.

Ifs tips – så minskar du risken att drabbas av dataintrång:

1. Låt alla dina medarbetare gå en kurs och träna på vad man ska vara observant på. Ofta är det via mejl med länkar ifrån vad som verkar vara betrodda avsändare, som attacken påbörjas.

2. Om du misstänker att du drabbats av ett dataintrång, kontakta omedelbart den IT-expert du använder dig av, och även ditt försäkringsbolag. Det är viktigt att agera snabbt.

Ur undersökningen:

FRÅGA: Vilket/vilka av följande alternativ stämmer på ditt företag? Fler svar möjliga.

Jag vet att företaget har back-up på innehållet i datorerna, i händelse av datahaveri eller cyberattack 43%

Vi har INTE kompetens att upptäcka om vi drabbats av dataintrång/IT-bedrägeri 30%

Jag tror INTE att vi vet hur vi ska agera i händelse av dataintrång/IT-bedrägeri 25%

Företaget har affärskritisk information i sina datorer 19%

Jag är trygg i förvissningen att vi vet hur vi ska agera i händelse av dataintrång/IT-bedrägeri 17%

Jag oroar mig för att mitt företag ska utsättas för dataintrång 15%

Vi har kompetens att upptäcka om vi drabbats av dataintrång/IT-bedrägeri 14%

Vi har någon gång utsatts för dataintrång 6%

Jag har drabbats av IT-brott men avstått från att polisanmäla 2%

Vi har någon gång drabbats av fullbordat dataintrång/bedrägeri 2%

Inget av de ovanstående 22%

Vet inte 6%

Visste du att...

Så många som 8 av 10 svenska bolag uppger att de har varit utsatta för minst en informationssäkerhetsincident under det gångna året. Var tredje bolag har till och med varit utsatt för fler än fem incidenter under det senaste året. (Nordic Cyber Crime Survey 2020).

Europol har identifierat ransomware-virus som det största hotet mot datasäkerhet i Europa.

Enligt Europols senaste rapport om cybersäkerhet är nätfiske (phishing) ett stort hot mot företag och är ofta utgångspunkten för ett antal andra former av brott.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes den 22–27 oktober 2021 via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat och besvarades av 1 089 småföretagare 18–86 år med upp till 50 anställda.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier