Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Risk för ökad ohälsa i spåren av pandemin

11-04-2021, 07:07

4 av 10 svenskar upplever att hälsan påverkats negativt under pandemin enligt undersökningar som If gjort tidigare i år. Hälften av de tillfrågade menar att de rör mindre på sig och en ganska stor andel uppger att de har gått upp i vikt (drygt 3 av 10).

Ifs hälsostrateg Kristina Ström Olsson

– Stämningen har varit låg under pandemin och många träningslokaler har varit stängda. Det är därför inte konstigt att många känt att det varit svårt att motivera sig att motionera regelbundet. Det kan vara svårt att komma igång efter ett uppehåll, säger Ifs hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Bättre vanor för en del under pandemin

Det finns andra som aldrig mått bättre än under den annorlunda vardag som pandemin i ett och ett halvt års tid medfört. Det är lång tid nog för att skapa nya vanor och för många har arbete hemifrån gett möjlighet till en flexiblare och mer harmonisk vardag. 3 av 10 upplever att deras hälsa påverkats positivt vid hemarbete och att de rör mer på sig.

– Återgången till kontoret kan för många bli en positiv trigger att komma igång att röra sig, till exempel genom gemensamma träningsgrupper. Att åter få träffa sina kollegor fysiskt kan också vara en friskfaktor för det mentala måendet. Det är såklart extra värdefullt för den som känt sig nere under pandemin, säger Kristina Ström Olsson.

Att minska stillasittandet genom regelbundna småpauser med rörelse under dagen samt en stunds rörelse med ökad intensitet så att man blir svettig och får puls ger många positiva hälsoeffekter på sikt som förbättrad koncentration, kreativitet, minne och sömn. En liten förändring kan ge stor positiv hälsoeffekt.

Olika bilder av den mentala hälsan i Sverige

Trots restriktioner, distansarbete och färre sociala kontakter tycks folkhälsan i Sverige inte ha påverkats i någon större omfattning när det handlar om psykisk hälsa och suicid, enligt Folkhälsomyndigheten. Dock har fler personer än tidigare upplevt lätta stress- och sömnbesvär men färre vuxna har sökt vård i psykiatrin för till exempel depression, ångest och stress.

En global undersökning av den medicinska tidskriften The Lancet visar dock att förekomsten av depression och ångest ökat i Sverige under pandemin. Och Ifs senaste undersökning, som genomfördes i slutet av september, visar att nästan 4 av 10 uppger att de inte mår så bra mentalt.

– Vi behöver visa varandra omtänksamhet och respektera olika upplevelser under och efter pandemin. Det finns all anledning att vara uppmärksam, säger Kristina Ström Olsson.

Sjukfrånvaro och olycksfall påverkas av pandemin

Coronapandemin orsakade en kraftig ökning av statens utgifter för sjukpenning, både på grund av ökad sjukfrånvaro och tillfälliga regeländringar. Den ökade sjukfrånvaron förklaras av insjuknande i covid-19 och indirekt av uppmaningar att stanna hemma vid symptom. Övrig sjukfrånvaro minskade något under pandemin. Covid-19 oaktat ligger sjuktalen alltjämt på en ganska hög nivå.

Förutom det mänskliga lidandet kan sjukdom och olycksfall vara påfrestande för hushållsekonomin, vilket är en anledning till att många tecknar försäkringar för inkomstbortfall till exempel olycksfallsförsäkring. Det ger en extra ekonomisk trygghet och ersätter bland annat kostnader för vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling, rehabilitering och för eventuell bestående skada. När vi återgår till att röra oss mer ute i samhället och på arbetsplatser finns en risk att olycksfallen ökar, efter att ha visat en svag nedgång under pandemin.

Tips från Ifs hälsostrateg för en hälsosam förändring i kölvattnet av pandemin:

  • Samla vänner och kollegor som känner sig oroliga för att träffas genom att umgås smittsäkert. Social gemenskap är en viktig friskfaktor.
  • Fortsätt att hitta sätt att få vardagsmotion som promenadmöten, cykel istället för bil, stig av en hållplats tidigare. välj trappan framför hissen. Att träna upp konditionen minskar risken för ohälsa.
  • Se till att du och din familj och/eller personal är rätt försäkrad så att ni har ett tryggt skydd om olyckan skulle vara framme, eller vid sjukdom.

 

Fakta: Om undersökningarna

Ifs panelundersökning ”Health During the pandemic” genomfördes av Syno International och besvarades av cirka 5 000 respondenter i Sverige, Danmark, Norge och Finland under slutet av februari 2021. Ungefär hälften av dem arbetade hemma under coronapandemin. Respondenterna som ingick i undersökningen hade en jämn fördelning mellan kön, ålder och geografisk hemort. Kort om resultaten för Sverige:

På frågan ”Har din hälsa påverkats av att arbeta hemma?” svarade knappt 4 av 10 ”Ja, negativt”. Knappt 3 av 10 positivt.
Knappt 5 av 10 svarade att de får mindre vardagsmotion när de jobbar hemifrån och knappt 3 av 10 att de får mer motion.
Drygt 3 av 10 uppgav att de gått upp i vikt medan drygt 1 av 10 uppgav att de gått ned i vikt.
4 av 10 upplevde att de haft svårare att upprätthålla en hälsosam livsstil under pandemin medan knappt 3 av 10 upplevde att det var lättare.

Ifs Synoundersökning, sept 2021 innehöll bland annat denna fråga

Hälsa och välbefinnande: Hur mår du i din kropp? (flera val var möjliga)
Jag mår bra i både kropp och själ (38,1 %)
Jag mår ok mentalt (30,4%)
Jag känner mig nere emellanåt (21,4%)
Jag mår inte så bra mentalt (10,2%)
Jag mår inte bra alls mentalt (4,7%)
Jag mår inte bra i kroppen t.ex. har ont (17,6%)

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier