Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Ökat fokus på hjärtstartare – kampanj bidrar till fler hjärtstartare i samhället

01-12-2024, 06:00

Mellan åren 2021-2023 har det skett en ökning av antalet hjärtstartare i samhället med 22 procent, enligt Svenska HLR-registret. År 2022 noterades också den högsta överlevnadsgraden någonsin, 677 av 5 889 drabbade överlevde ett hjärtstopp. En bidragande anledning till ökningen av hjärtstartare är initiativet Hjärtsäkrat grannskap, ett samarbete mellan Hjärt-Lungfonden, försäkringsbolaget If och Philips.

Fler hjärtstartare behövs i bostadsområden och inte enbart på kontor och offentliga platser. 2024 fortsätter kampanjen Hjärtsäkrat grannskap med målet att öka antalet hjärtstartare i samhället .

– Det är otroligt glädjande att vi för första gången på länge ser en ökning i antalet överlevande vid hjärtstopp. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Ju snabbare tillgång till defibrillering, desto fler överlever hjärtstopp. Men vi vet att det fortfarande saknas hjärtstartare där de behövs som mest – i våra bostadsområden, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärtsäkrat grannskap är ett crowdfunding-projekt som gör det möjligt för privatpersoner att starta en insamling till hjärtstartare i sitt bostadsområde. Hittills har 291 insamlingar startats – och förhoppningen är att det ska bli många fler när projektet fortsätter 2024.

Tusentals nya hjärtstartare har installerats de senaste åren – en ökning med 4 200, från 18 500 till 22 700 registrerade hjärtstartare mellan åren 2021 och 2023, enligt Svenska hjärtstartarregistret. År 2022 överlevde fler än någonsin ett hjärtstopp, 677 av 5 889 drabbade där aktivt HLR-arbete påbörjats. Det berodde på att ambulanser nådde fram snabbare och att allt fler drabbade fick hjärt-lungräddning och strömstöt av en hjärtstartare innan en ambulans ankom.

Plötsligt hjärtstopp är det mest livshotande medicinska tillstånd man kan drabbas av. Risken att dö ökar med tio procent för varje minut som går innan behandling sätts in. De flesta som överlevt ett hjärtstopp har haft turen att ha människor runt sig som påbörjat hjärt-lungräddning (HLR), ringt efter ambulans och i många fall använt hjärtstartare.

– Vi är stolta över att bidra till ökad kunskap om hjärtstartare, men det är fortfarande alldeles för många människor som dör av hjärtstopp. Nu uppmanar vi bostadsrättföreningar, kommuner och privatpersoner att se till att säkra upp sina bostadsområden med tillgängliga hjärtstartare. Vi måste hjälpas åt, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If.


I många svenska städer finns god tillgång till hjärtstartare, åtminstone dagtid. Men de flesta hjärtstoppen sker i hemmet och i bostadsområden är hjärtstartare ovanliga. Enligt en tidigare kartläggning som If har gjort saknas tillgång till hjärtstartare i varannan tätort i Sverige, på kvällstid.

Fakta om Hjärtsäkrat grannskap

Hjärtsäkrat grannskap är ett samarbete mellan Hjärt-Lungfonden, If och hälsoteknikföretaget Philips som ska bidra till att fler människor räddas vid plötsligt hjärtstopp.

Sedan samarbetet Hjärtsäkrat grannskap startade i september 2022 har totalt 291 insamlingar startats. Hittills har 90 insamlingar gått i mål och skaffat en hjärtstartare och 44 hjärtstartare har köpts direkt.

Samarbetets mål är att öka antalet hjärtstartare där människor bor. Genom att underlätta för allmänheten att gå ihop och gemensamt kunna köpa hjärtstartare till sitt bostadsområde kommer fler liv att räddas.

Alla insamlingar startas på hjartsakratgrannskap.se. En Philips hjärtstartare levereras sedan till bostadsområdet och köparen registrerar den på www.hjartstartarregistret.se På så sätt kan larmcentralen, SMS-livräddare och folk i omgivningen ta del av var hjärtstartare finns.

Hjärtsäkrat grannskap vill även få fler att våga ingripa vid ett hjärtstopp och att fler lär sig hjärt-lungräddning.

Läs mer om projektet och följ de lokala insamlingarna på: Hjärtsäkra ditt grannskap! (hjartsakratgrannskap.se)

Mer info: https://youtu.be/2hqVIUmt55g

För mer information, kontakta gärna: 
Daniel Edelsvärd-Wallerman, presskontakt på Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 35, e-post daniel.edelsvard@hjart-lungfonden.se
Jessica Balksjö Nannini, presschef på If, telefon 08-410 023 03, e-post press@if.se


Bilder:
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
- Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If.
- Hjärtstartare
- Hjärt-lungräddning i sex steg


Fakta om plötsligt hjärtstopp (Källa: Hjärt-Lungfonden)
Plötsligt hjärtstopp är:
När hjärtat av oväntad anledning plötsligt stannar.
Symtom: Den drabbade förlorar omedelbart medvetandet och saknar puls och normal andning. Onormal andning (ytliga, långsamma, snarkande andetag) kan förekomma, men förmår inte syresätta blodet.
Drabbade i siffror: Varje år drabbas uppskattningsvis 10 000 svenskar av hjärtstopp. Sedan millennieskiftet har antalet personer i Sverige som överlever plötsligt hjärtstopp mer än femdubblats – från 110 till över 600 räddade liv och har legat relativt stabilt de senaste tio åren. År 2022 noterades en ökning bland överlevande efter hjärtstopp. I Sverige avlider dock fortfarande närmare en person av plötsligt hjärtstopp varje timme.
Tiden är dyrbar: Vid plötsligt hjärtstopp, larma 112, påbörja hjärt-lungräddning och använd en hjärtstartare om sådan finns. 
Forskningsframgångar: Forskning visar att den som får hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen har mer än dubbelt så stor chans att överleva. Därför är allmänhetens insats avgörande. Forskning har visat att i de fall som en hjärtstartare används inom de första minuterna kan så många som sju av tio överleva.
Forskningens utmaningar: hitta mekanismerna och orsakerna bakom hjärtstopp, utveckla undersökningsmetoder för att hitta personer som är i riskzonen för hjärtstopp och utveckla ännu bättre metoder att vårda hjärtstoppspatienter så att hjärnans funktioner räddas.
Hjärt-Lungfondens visionära forskningsmål: är att du som råkar ut för hjärtstopp ska överleva och inte få hjärnskador. Fler kan klara livhanken om omhändertagandet i akutfasen och behandlingen utvecklas. Forskningen syftar även till att förebygga att du drabbas av hjärtstopp.
Finansiering: Som största fristående finansiär av hjärt- och lungforskning stödjer Hjärt-Lungfonden löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Hjärt-Lungfonden får varje år ansökningar om forskningsanslag för cirka 2 miljarder kronor och delar varje år ut omkring 300 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdom.

 

Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och i dag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller swisha valfri gåva till 90 91 927.
www.hjart-lungfonden.se

 

Om Philips: www.philips.se

Philips är ett ledande hälsoteknikföretag fokuserat på att förbättra människors hälsa – från hälsosamt liv och prevention, till diagnos, behandling och hemvård. Genom att utnyttja avancerad teknologi och djupgående kliniska kunskaper samt konsumentförståelse samarbetar Philips med kunder för att leverera integrerade lösningar och åstadkomma förbättrad patientupplevelse, bättre hälsoresultat, förbättrad personalupplevelse och lägre vårdkostnader.

 

Om If : www.if.se

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring, barnförsäkring och andra personförsäkringar samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. 

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier