Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Nordiskt rekordresultat för If

02-09-2022, 07:36

Rekordhög kundnöjdhet och en mycket hög förnyelsegrad är grunden för ett rekordstarkt resultat för försäkringsbolaget If 2021.

Morten Thorsrud, Ifs koncernchef.

If avslutade året starkt och hade under 2021 en tillväxt på 4,3 procent i Norden, mätt i premieinkomst. Totalkostnadsprocenten slutade på 81,3, vilket är den lägsta siffran någonsin för Nordens största försäkringsbolag.

– Vi satsar starkt på både kundservice och moderna digitala lösningar, och på att verkligen förstå kundernas behov och vardag. Det lägger grunden för ännu ett starkt årsresultat. Jag är väldigt nöjd med det resultat som vi lägger fram i dag, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud.

Den starka digitaliseringsutvecklingen fick ytterligare fart under 2021. Hälften av de kunder som vände sig till If för att teckna försäkring gjorde det online, och mer än hälften av alla skadeanmälningar gjordes digitalt.

– Mer än 9 av 10 privatkunder väljer att förnya sina försäkringar hos oss och företagsmarknaden är på väg mot samma höga nivå. Det är resultat som alla på If kan vara stolta över, säger Thorsrud.

Koncernresultatet

Koncernresultatet för 2021 visar stark framgång för Nordens största försäkringsbolag. Ca 2 procentenheter av totalkostnadsprocenten kan relateras till positiva effekter av pandemin. Färre bil- och reseförsäkringsskador är huvudorsakerna.

Resultatet för If-koncernen på nordisk nivå under 2021 sammanfattas på följande sätt:

  • Totalkostnadsprocenten för 2021 är 81,3 (82,1 under 2020). För det fjärde kvartalet är totalkostnadsprocenten 82,9 (81,3).
  • Tillväxten för helåret är 4,3 procent och för fjärde kvartalet 5,0 procent.
  • Tekniskt resultat för 2021 är 9 155 MSEK (8 502). För fjärde kvartalet uppgår det tekniska resultatet till 2 158 MSEK (2 226).
  • Premieinkomst (GWP) för helåret 2021 var 52 089 MSEK (50 582) och för fjärde kvartalet 10 702 (10 024).
  • Investeringsresultatet var 2 371 MSEK för fjärde kvartalet (1 529)

Det svenska resultatet

– Ett starkt år för oss i Sverige bromsades något av att nybilsförsäljningen avtog mot slutet av året, i jämförelse med 2020. Det beror till stor del på råvaru- och halvledarbrist, snarare än sviktande efterfrågan. Trots den avtagande nybilsförsäljningen är det ett imponerande arbete som görs av alla våra medarbetare under året. Jag är också väldigt nöjd med att de allra flesta kunder valt att förnya sina försäkringar hos oss under året.

  • Totalkostnadsprocenten för den svenska delen av If under 2021 uppgick till 75,8 (72,3 under 2020). För fjärde kvartalet var den 74,2 (71,0)
  • Tillväxten för året uppgick till 3,6 procent.
  • Tekniskt resultat för 2021 var 4 104 MSEK (4 568). För det fjärde kvartalet var det tekniska resultatet 1 114 MSEK (1 218).
  • Premieinkomst (GWP) i Sverige under helåret 2021 var 18 657 MSEK (18 109) och för fjärde kvartalet 3 912 (3 958).

Här finns information om Ifs ägare Sampos resultat och mer information om Ifs resultat.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier