Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Mer än var tredje svensk planerar resa utomlands i sommar

06-28-2022, 05:00

Resandet har tagit rejäl fart efter pandemin och på många flygplatser har köer och förseningar skapat problem. I sommar planerar nästan 40 procent av svenskarna att resa utomlands, enligt en undersökning som försäkringsbolaget If har gjort. Det är en fördubbling jämfört med förra året.

Mer än var tredje svensk planerar resa utomlands i sommar.

När If ställde frågan i juni 2021, om svenskarna planerade att åka utomlands, svarade drygt 17 procent ja. När If nu frågar igen är andelen utlandsresenärer 38,7 procent, vilket är mer än dubbelt så många. Den stora ökningen märks inte minst på flygplatser där köerna har ringlat långa till inchekningsdiskar och säkerhetskontroller.

I åldersgruppen 1824 planerar mer än hälften, 54 procent, att resa utomlands. I åldern 2534 är andelen 51,5 procent.  

Det ingår en reseförsäkring i alla hemförsäkringar, men vad som täcks kan variera och det finns tillfällen då du kan behöva förlänga eller utöka ditt reseskydd.  

Om du missar flyget på grund av förseningar och köbildning på flygplatserna så täcks normalt sett inte detta av försäkringen, eftersom problemen uppstår inne på flygplatsen.

– I hemförsäkringen finns ett skydd för kostnader i samband med sjukdom och olycksfall under resan.Vissa tillägg ger också pengarna tillbaka för resan vid allvarlig sjukdom. Däremot finns det inte något skydd om det uppstår förseningar vid säkerhetskontroller eller liknande. Där gäller det att vara ute i god tid och följa flygbolagens rekommendationer, säger Daniel Collvik, teamleader reseskador, på If.  

Hur gäller hemförsäkringen när du är på resa? 

Reseskyddet i hemförsäkringen gör att de som har försäkringen kan få hjälp om något händer på resan. Försäkringen täcker kostnader för att få hjälp på plats om någon av de försäkrade blir sjuk, skadad, bestulen, utsatt för rån eller överfall eller krävd på skadestånd. 

Vid sjukdom och olycksfall ersätts exempelvis kostnader för läkarvård, sjuktransporter och även hemtransport om du inte kan resa hem som planerat.  

Mer information finns på Reseförsäkring – Reseskydd för resa utomlands och i Sverige | If


FRÅGA: Planerar du att resa utomlands i sommar?

Ja: 38,7 %

Nej: 46,2 %

Vet inte/Har inte planerat något: 15,2 %

Källa: If/Syno.


Att tänka på inför resan

Res aldrig oförsäkrad. Det kan bli mycket dyrt om du behöver vård utomlands eller hjälp med hemtransport efter en skada. 

Ska du vara borta längre än 45 dagar eller ägna dig åt riskfyllda aktiviteter behöver du oftast förlänga reseskyddet i hemförsäkringen eller teckna en separat försäkring. 

Reseskyddet gäller vid akut sjukdom och olycksfall som inträffar under resa. Om du har en kronisk eller allvarlig sjukdom eller om du redan är skadad vid avresan kan det påverka hur din försäkring gäller. Reseskyddet gäller endast om det inträffar en akut försämring som inte kunnat förutses. 

Om du är orolig för att ditt hälsotillstånd kan komma att kräva läkarvård under din resa ska du i första hand rådfråga din läkare.

Ta med dig ditt utlandsresekort, elektroniskt eller fysiskt, från ditt försäkringsbolag. Där hittar du viktig information om reseskyddet, vart du vänder dig om du är i behov av akut hjälp eller hur du går till väga om du blir sjuk. Du hämtar ditt utlandsresekort på Mina sidor på If.se eller genom att kontakta Ifs kundtjänst.

Källa: If och Konsumenternas.

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd via Synos onlinepanel under perioden 17–20 juni 2022. Den omfattar 1 009 personer mellan 18 och 80 år. Panelen utgörs av ett riksrepresentativt urval av befolkningen avseende ålder, kön och geografisk hemort.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier