Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Inflation och kriget i Ukraina ökar företags risk vid skador

05-10-2022, 06:00

Prisökningar på råvaror och brist på material och komponenter gör att försäkringsskador är betydligt dyrare i dag än för bara ett år sedan. Nordens största försäkringsbolag If har sett exempel på företagskunder som varit starkt underförsäkrade, eftersom inflationen gjort det dyrare att täcka skadorna.

Kristine Wagner, chef för underwriting för stora företagskunder hos If.

Om försäkringsnivån är för låg i förhållande till värdet på tillgångarna kan det betyda att företaget inte får ut tillräcklig ersättning för att återställa verksamheten efter en brand, översvämning eller annan omfattande skada. Fenomenet kallas underförsäkring. If har sett några fall där ersättningen skrivits ned med 25 procent eftersom företaget försäkrat ett för lågt värde.

– Att vara underförsäkrad är ett större problem än vad de flesta har klart för sig. I ett worst case-scenario räcker inte ersättningen från försäkringen för att täcka skadan, förklarar Kristine B Wagner, chef för underwriting för stora företagskunder hos If.

If för nu dialog med hundratals stora företag i Norden för att säkerställa att deras värdering och försäkringslösningar stämmer överens med faktiska förhållanden.

Utmaningen har tilltagit under de senaste åren, påverkad av pandemin. Under andra halvåret 2021 tog den fart, och nu har den accelererat på grund av kriget i Ukraina.

– Vi har inte sett en så här hög inflation på 20-25 år. Situationen är helt annorlunda i år än för bara några år sedan, säger Kristine Wagner.

 

En av de viktigaste uppgifterna

– Vi ser detta som en av våra allra viktigaste uppgifter i dagsläget: att säkerställa att de värden som våra kunder vill försäkra överensstämmer med rådande prisnivå. Vår bedömning är att nästan alla företag undervärderar vad det skulle kosta att återställa verksamheten efter en större skada. Konsekvensen kan alltså bli att den försäkrade verksamheten inte får full täckning för en skada, säger Kristine Wagner.

If ser över försäkringslösningarna hos sina stora kunder utifrån en lång rad parametrar. Det handlar bland annat om värdering av varulager, längre leveranstider och priser för att anskaffa de material och maskiner som företaget behöver för sin produktion.

– Även i fall där värdet på fastigheter kan beräknas relativt enkelt, ser vi att det är svårt att beräkna det samlade värdet. Utmaningar med att, till exempel, tillhandahålla nödvändiga komponenter för att hålla verksamheten igång, bristen på råvaror och handelsrestriktioner gör det svårare än vanligt.

– Det är viktigt att våra kunder agerar på denna förändrade situation, för att undvika att bli signifikant underförsäkrade. Vårt mål är att våra kunder inte ska bli besvikna när en skada uppstår. Och de kommer att bli besvikna om de är underförsäkrade, säger Kristine Wagner.

Mer information: https://www.if-insurance.com/large-enterprises/insight/if-news/avoiding-underinsurance

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier