Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Ifs starka premietillväxt och solida resultat fortsätter trots utmanande väderhändelser

11-08-2023, 07:42

KVARTALSRAPPORT Försäkringsbolaget If visar en stark tillväxt av bruttopremieinkomsten på 10,0% för kvartalet. Resultat från försäkringstjänster var stabilt trots exceptionellt många storskador och allvarliga väderrelaterade händelser.

Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Pressbild: If

I dag presenterar If, som är en del av Sampo Group, det finansiella resultatet för tredje kvartalet 2023.

Bruttopremieinkomsten ökade med 6,9 procent (exklusive valutaeffekter) under de första nio månaderna jämfört med samma period föregående år, och med 10,0% under tredje kvartalet. Tillväxten drevs av premiehöjningar för att täcka skadeinflationen samt en fortsatt hög förnyelsegrad bland kunderna. If fortsätter att växa inom varje affärsområde och på samtliga marknader.

Totalkostnadsprocenten för tredje kvartalet var 84.1% (83.1), och för de första nio månaderna av året 83.2% (82.5).

Tredje kvartalet kännetecknades av extremväder och ett fokus på att hjälpa en exceptionellt hög andel kunder med skadeärenden. Trots en stor ökning av skador kunde If återigen leverera ett starkt och stabilt resultat från försäkringstjänster samt ett tydligt positivt finansiellt resultat.

– De senaste månaderna har varit extraordinära med både fler och allvarligare väderhändelser än normalt. Utöver detta tillkommer en ökning av storskadeärenden. De negativa effekterna är påtagliga men det faktum att vi fortfarande lyckas leverera ett stabilt och starkt försäkringsresultat visar Ifs operativa styrka. Jag är särskilt stolt över vår förmåga att verkligen hjälpa alla kunder som drabbats av extremväder under detta kvartal. Engagerade medarbetare, effektiva digitala processer och ett professionellt nätverk av samarbetspartners gör det möjligt att ge en snabb respons vid allvarliga händelser, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud.

Sampo Group rapporterade en vinst före skatt på 391 miljoner euro för tredje kvartalet 2023 och valutajusterad premietillväxt på 12 procent.

Koncernresultat

Bruttopremieinkomsten ökade med 6,9 procent (exklusive valutaeffekter) för första nio månaderna jämfört med samma period föregående år (Q3: 10,0)

Bruttopremieinkomst Q3: 13 108 MSEK (11 537)

Resultat från försäkringstjänster Q3: 2 368 MSEK (2 299)

Finansiellt resultat Q3: 1 570 MSEK (541)

Totalkostnadsprocenten för tredje kvartalet var 84,1 procent (83,1) och för årets första nio månader 83,2 procent (82,5)

Det svenska resultatet

Bruttopremieinkomst Q3: 4 915 MSEK (4 456)

Resultat från försäkringstjänster Q3: 978 MSEK (894)

Totalkostnadsprocent Q3: 79,4 (80,4)

Från 1 januari 2023 rapporterar If enligt IFRS 17 och IFRS 9. 2022 års jämförelsetal har räknats om i enlighet med IFRS 17 men inte IFRS 9.

If är en del av Sampo Group, den ledande skadeförsäkringskoncernen i Norden och den enda försäkringsgivaren som erbjuder tjänster i alla nordiska länder, kundsegment och produkter. Koncernen är också en betydande aktör på den växande marknaden för digital skadeförsäkring i Storbritannien. Sampo är noterat på Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Stockholm.

För ytterligare detaljer, besök gärna: www.sampo.com/result för engelskt material; och www.sampo.com/tulos för finskt material.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ifs presstjänst: +46 8 410 023 03, press@if.se

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier