Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

If lyfte hållbarhetsarbetet 2020

03-23-2021, 06:00

I dag presenterar försäkringsbolaget If sin hållbarhetsrapport för 2020. Bolaget har lyft sitt hållbarhetsområde genom en rad olika initiativ, som minskat klimatutsläppen, minskat onödigt materialsvinn och skärpt de etiska och miljömässiga kraven på underleverantörer.

Philip Thörn, hållbarhetschef på If

– Vi vill i första hand förebygga att skador inträffar, eftersom det är det bästa ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Ifs hållbarhetschef Philip Thörn.

– Under året har vi sjösatt ett antal viktiga hållbarhetsinitiativ och håller på att ta fram en hållbarhetsstrategi som lägger grunden för vårt arbete från 2021 och framåt, säger Thörn.

Sedan januari 2020 ställer If krav på alla underleverantörer att följa etiska riktlinjer, mänskliga rättigheter och krav på miljö, arbetsrätt och antikorruption.

– Det betyder att våra försäkringskunder från och med 2020 har möjlighet att få sina skador åtgärdade av leverantörer som uppfyller tydliga etiska och miljömässiga krav.

En annan direkt konsekvens av Ifs arbete är att villa- och fritidshusförsäkringskunderna bidrog med att minska klimatutsläppen motsvarande 1,4 miljoner mils körning med bensinbil.

– Orsaken är Ifs ”Huskollen”, en tjänst där vi kostnadsfritt går igenom kundens fastighet och ger rekommendationer för åtgärder och underhåll. Det minskar risken att drabbas av skada som måste repareras eller ersättas. Vi har låtit IVL Svenska Miljöinstitutet analysera 130 000 huskollar och deras klimateffekt. Detta är ett arbete som vi kommer att förstärka i hela Norden. Vi sparar energi, förhindrar skador och undgår ytterligare belastning på miljön, säger Philip Thörn.

Förutom de initiativ som genomförts för att stärka Ifs hållbarhet, minskade Ifs klimatpåverkan till följd av coronapandemin. Fysiska möten ersattes av digitala. If genomförde 8 900 fotoinspektioner i stället för fysiska inspektioner på bilverkstäder, vilket gjorde att 356 000 kilometer bilåkande kunde undvikas. Under år 2020 utgjorde de totala co2-utsläppen från egen verksamhet 4 210 ton, vilket är en minskning på 50 procent jämfört med 2019.

– Den stora nedgången i de totala utsläppen förklaras i huvudsak av inställda affärsresor, som en konsekvens av pandemin. I stället för att resa arrangerades cirka 40 000 Teamsmöten per månad, något som vi har för avsikt att fortsätta med när pandemin är över, säger Philip Thörn.

If kräver att leverantörer minimerar förbrukningen av material, och att de återvinner och återanvänder så mycket som möjligt. Under 2020 reparerade och återanvände våra bilverkstäder 3 418 ton metall och plast.

– Det här är några exempel på våra hållbarhetsinitiativ under 2020. Fler exempel beskrivs i rapporten, där man också kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

 

För frågor, kontakta Ifs nordiska hållbarhetschef Philip Thörn på 0106037768 eller philip.thorn@if.se.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier