Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

If integrerar miljö och anti-korruption i försäkringsvillkoren

08-25-2021, 05:00

If Skadeförsäkring har lagt in hållbarhet i villkoren för de stora företagskunderna. Företag som inte lever upp till FN-principerna för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption kommer att uppmanas att öka sina ansträngningar, eller hitta ett annat försäkringsbolag.

Morten Thorsrud, koncernchef If

– Vi vill motivera våra företagskunder att följa FN:s Global Compact-principer, även om de inte själva är medlemmar i nätverket, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud.

UN Global Compact är ett internationellt initiativ för näringslivet, med fokus på 10 hållbarhetsprinciper som täcker områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korrpution. Sedan juni är hållbarhetsprinciperna del av Ifs underwriting och av den företagsbesiktning (customer due diligence) som görs av företagskunder.

– De flesta av våra kunder arbetar redan seriöst med Global Compact-principerna, och vi vill öka affärsvärdet i att respektera och efterleva dessa principer, säger Thorsrud.

If är det största skadeförsäkringsbolaget i Norden och har kontor i alla de nordiska länderna. Bolaget har företagskunder i hela världen.

Uppmuntrar kunder att tänka på hållbarhet

För att förbereda förändringen har If etablerat interna bedömningsgrupper för ESG-arbetet (Environment, Social och Governance). Ifs försäkringsspecialister har utbildats i UN Global Compact-principerna och i den typ av analys som används som värderingsunderlag.

If kommer att använda rapporter från en extern part som är specialiserad på ESG-analys som underlag i företagsutvärderingen. Ifs interna ESG-grupper kommer att fatta beslut om kundförhållanden utifrån rapporterna och annat relevant material.

Informeras och uppmanas att vidta åtgärder

– Vi har ett ansvar att vägleda kunderna som vi försäkrar. Vår roll är att stödja och arbeta tillsammans med kunderna och på så sätt hjälpa dem att bidra till ett hållbart samhälle i de regioner där de är verksamma, säger Morten Thorsrud.

Om en företagskund bedöms inte leva upp till en eller flera av UN Global Compact-principerna, kommer företaget att kontaktas och uppmanas att åtgärda situationen. Om kunden inte vill eller inte klarar att genomföra förändringar kan den komma att behöva byta försäkringsbolag.

Hittills har ett litet antal företagskunder informerats om att deras ESG-värdering inte är tillfredsställande. Ingen kundrelation har avslutats.

– Företag som informeras kommer naturligtvis att ha möjlighet att åtgärda situationen, och vi ser redan att kunder som vi har tagit kontakt med gör sitt bästa för att genomföra förbättringar på de områden där de fått anmärkningar, säger Thorsrud.

– Vi fokuserar nu på våra stora kunder. Det är viktigt att understryka att detta inte handlar om huruvida företag har dieselbilar i sin fordonsflotta. Det handlar om att försvara mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och miljön, samt att motverka korruption, avslutar Thorsrud.

If har redan granskats

Implementeringen av UN Global Compact-principerna i Ifs underwriting är ett av de steg som If har tagit för att integrera hållbarhet direkt i sin affärsverksamhet.

If Skadeförsäkring (If P&C Insurance) är medlem i UN Global Compact genom moderbolaget Sampo Group, som anslöt sig till initiativet 2019. UN Global Compact utgör grunden för både Sampos uppförandekod och Ifs uppförandekod för leverantörer.

If har redan genomgått ESG-granskningen, på samma villkor som kunderna.

UN Global Compact har mer än 13 000 företag som medlemmar världen över. För mer information, besök https://www.unglobalcompact.org/.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier